Gordon Neufeld

Patyčių šaknis – iškreiptas prieraišumo instinktas

Svarstant patyčių klausimą, reikia kalbėti apie teisingus santykius ir minkštą širdį. Bėda ta, kad mes sukame klaidingu keliu. Sutelkiame dėmesį į elgesį, kovojame su simptomais, tačiau neužčiuopiame problemos šaknų.

Vaikams tėvų reikia labiau nei bendraamžių

Kai man sakoma, kad vaikas pabėgo iš namų, atsakau: vaikai nebėga iš namų. Vaikai bėga namo. Mes esame sukurti būti prisirišę. Pasakykite, prie ko prisirišęs jūsų vaikas, tada pasakysiu, kur jis pabėgo. Taigi vaikams reikia jaustis namuose su mumis.