Gražina Bielousova

Dviguba pilietybė1

Lietuvoje verdančios aistros ir diskusijos apie dvigubą pilietybę, rodos, nieko bendra su krikščionybe neturi. 

Bažnyčia ir verslo pasaulis: ar tikrai nieko bendro?

Tarnystė Bažnyčioje nėra vien tik dvasinis gyvenimas. Bažnyčia, kaip ir pats Kristus, yra vienas darinys, kuriame dera dvi prigimtys: dvasiška ir kūniška. Tad tarnautojams tenka ne tik tuokti, laidoti, pamokslauti bei užsiimti kita dvasine veikla.