Gražvydas Balčiūnaitis

Pasvalio krašto bažnyčių varpai
Gražvydas Balčiūnaitis - Šiaurietiški atsivėrimai

Varpai – paslaptingi paveldo objektai. Į Lietuvą jie atkeliavo su krikščioniškąja tradicija. Nedaug turime specialistų, gerai išmanančių varpų savitumus, arba kampanologiją.

Nepriklausomybės atminimo simboliai Pasvalio krašte
Gražvydas Balčiūnaitis - Šiaurietiški atsivėrimai

Vieną 1960 metų dieną keletas žmonių Pumpėnuose sekė neįprastą dramą.