Ignas Kriaučiūnas

Kun. R. Grigas apie pasipriešinimą sovietinei sistemai: „Aš buvau romantikas“

Galbūt vienas iš tokių mažų stebuklų mūsų kartai – tai Lietuvos trispalvės, kurias keldavo Vasario 16-ąją ir dėl to rizikuodavo patekti į kalėjimus.

Asmeninė desekuliarizacija

Dievas nemirė ir niekad nemirs. Užtat mes – tikrai mirsime, todėl išganymas ir niekas daugiau yra krikščionio gyvenimo tikslas.

Kur dingo Tvanksta?

Tvanksta slepia istoriją, apie kurią turbūt jau niekad nepagalvojate.

Krikščionybė Sirijoje. Dviejų tūkstantmečių istorijos pabaiga1

Ankstyvosios krikščionybės, pirmųjų bažnyčių ir pirmųjų vienuolių žemė, vieta, kur Geroji Naujiena pasiekė apaštalą Paulių. Damasko apylinkėse vis dar yra vietų, kuriose kalbama aramėjų kalba – gimtąja Jėzaus Kristaus kalba.