Ignas Stanevičius

Apšvietos priešaušryje: ar tik berniukai lankė mokyklas?
Ignas Stanevičius - Ateitis

Bene didžiausią savo visuotinumu indėlį lygiaverčiam moterų lavinimuisi XVIII a. antroje pusėje įnešė Bažnyčia.