Ignas Stanevičius

Prisiminimai iš Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje: pokalbis su kun. prelatu Stasiu Žiliu
Ignas Stanevičius - Ateitis

Interviu siekiama skaitytojus supažindinti su kun. Stasio Žilio veikla, dvasinės tarnystės ir kūrybinės veiklos derinimu, su darbu Vatikano archyvuose ir gyvenimu Romoje.

Apšvietos priešaušryje: ar tik berniukai lankė mokyklas?
Ignas Stanevičius - Ateitis

Bene didžiausią savo visuotinumu indėlį lygiaverčiam moterų lavinimuisi XVIII a. antroje pusėje įnešė Bažnyčia.