Irena Eglė Laumenskaitė

Kovoti „prieš“ ar veikti „už“?

Ko verti mūsų žodžiai apie pagarbą ir meilę homoseksualiems asmenims, jei žiūrime į juos abstrakčiai, kaip į „mažumą“, pagal vieną jos bendrą charakteristiką? 

Lytiškumas – visą asmenį apimanti tikrovė ar vien jo sociobiologinė funkcija?

Ar galima lytis be jos subjekto nešėjo? Ar ji atskirai nuo jo, nuo konkretaus asmens, realiai egzistuoja?

Kas tikro? Apmąstymai apie nevienareikšmę sovietmečio patirtį ir jos tyrimus1

Ant stalo gulėjo stora žalia knyga su žodžiais ant viršelio „KAS TIKRO“, kuriuos perskaičiau kaip klausimą. Tačiau ją pavarčius ir atvertus, pavadinimas pasirodė esąs kitoks: Kažkas tokio labai tikro: Nepaklusniosios sovietmečio visuomenės istorijos.