James Kalb

Ar doktrina svarbi?2

Bažnyčia – gailestingoji motina – negali būti atsieta nuo Bažnyčios – mokytojos ir teisingo tikėjimo saugotojos. 

Neleiskime socialiniams inžinieriams apibrėžti „normalumo“14
James Kalb - Kelionė

Pripažinti autoritetą, reiškia pripažinti tam tikrą prigimtinės teisės pavidalą, įsitikinimą, kad pasaulis turi vidinę logiką. Šią logiką mums padeda atskleisti protas. Tačiau pro akis prasprūsta daugybė detalių...

Kodėl subsidiarumas giriamas žodžiais, o ne darbais?6

Lygybė ir veiksmingumas yra tapę didžiausiu rūpesčiu, dėl to visuomenė redukuojama į mechanizmą, valdomą iš viršaus į apačią. Tokia tvarka supranta žmogų skurdžiau, negu jis yra iš tikrųjų. 

Ar „ištvirkimas“ yra geras apibrėžimas?

„Ištvirkavimo“ sąvoka žmonėms šiandien atrodo ginčytina. Kai norima pasakyti, jog kas nors pasielgė nemoraliai, tai dažniausiai turima omenyje, kad jo poelgis neatitiko tam tikrų normų.

Gavėnia ir politika

Politiniam gyvenimui taip pat reikia pokyčių, tad į jį įsitraukę žmonės turi pagalvoti apie tai gavėnios metu. 

Tradicijos gynimas3

Modernūs laikai nė kiek ne labiau nei prietarų ar giliai visuomenėje įsišaknijusių stereotipų nemėgsta tradicijos autoriteto.

Katalikiškas atsinaujinimas pokyčiams viešajame gyvenime1

Pagrindinė priežastis, dėl kurios katalikybė pralaimi viešojoje erdvėje ir asmeniniuose gyvenimuose – mūsų pačių vidutiniškumas. Tapome niekuo neišsiskiriantys.