James Martin SJ

Kodėl kunigas ar seminaristas vargiai praneš apie savo viršininko priekabiavimą?

Remdamasis savo paties ilgamete patirtimi ir daugybe pokalbių su klero ir vienuolinių bendruomenių nariais, noriu pateikti šešias tarpusavyje susijusias šio delsimo priežastis.

Ar celibatas kaltas dėl pedofilijos?

Kunigas jėzuitas Jamesas Martinas SJ aiškinaį, kodėl celibatas nėra kaltas dėl seksualinio išnaudojimo atvejų, pasitaikančių Bažnyčioje.

„Mano Dieve, mano Dieve“4

Kai susiduriate su dvasinio gyvenimo sunkumais, kai išgyvendami abejones ir tamsą melsdamiesi klausiate, kur yra Dievas, ir netgi kai esate arti nevilties, jūs meldžiatės tam, kuris yra visiškai žmogiškas ir visiškai dieviškas.

Kaip pajusti džiaugsmą, jei esu nelaimingas?2
James Martin SJ - Katalikų pasaulio leidiniai

Atgauti džiaugsmą galima labai lengvai – reikia tiesiog praktikuoti dėkingumą. 

Nesu linksmuolis, ir mano gyvenimas sumautas1
James Martin SJ - Katalikų pasaulio leidiniai

Kai pasakoju žmonėms apie džiaugsmo dvasingumą, paprastai po to jie man užduoda puikių klausimų. Tad leiskite dabar atsakyti į dažniausiai pasitaikančius.

Šeši keliai pas Dievą11
James Martin SJ - Katalikų pasaulio leidiniai

Ingnaciškasis siekis „rasti Dievą visuose dalykuose“ reiškia, kad kiekviena mūsų gyvenimo dalis gali vesti mus pas Dievą. James Martin, SJ knygoje „Jėzuitų vadovas (beveik) viskam“ parodoma, kaip tai įmanoma. 

Imk savo kryžių21

Ką Jėzus turėjo mintyse, sinoptinėse evangelijose sakydamas: „Imk savo kryžių?..“ Po šio tariamai mazochistinio kvietimo jis tęsia: „Kurie nori išgelbėti savo gyvybę, ją pražudys, o kurie netenka savo gyvybės dėl manęs, ją išgelbės.“ Ką visa tai reiškia?

Reikia pagalbos9

Brangusis Dieve, kartais aš labai nusiviliu Tavo Bažnyčia. Žinau, kad nusiviliu ne aš vienas. Tiek daug Tavo Bažnyčią mylinčių žmonių jaučiasi nusivylę Kristaus Kūnu žemėje.

7 būdai, kaip Thomas Mertonas pakeitė pasaulį39

Ar šis trapistų vienuolis pakeitė pasaulį? Galbūt ne, tačiau jis tikrai pakeitė mano gyvenimą ir taip pat gali pakeisti ir tavąjį, rašo jėzuitas Jamesas Martinas.

Šešėliai maldoje1

Kalbėdami apie įvairias dvasinio gyvenimo patirtis, krikščioniškojo dvasingumo mokytojai nuo seno vartoja specifines sąvokas. Galima patirti „sausrą“ neišgyvenant depresijos, tikintis, kad ši sausra maldoje laikina. Galima patirti „tamsą“ nenustojant tikėti.