Janina Bucevičė

Justinas Staugaitis – signataras, steigiamojo Seimo narys, vyskupas

Tarp Steigiamojo Seimo narių – ir kun. Justinas Staugaitis, Vasario 16-osios akto signataras, gebėjęs suderinti dvasininko ir politiko pašaukimus.

600 metų Žemaičių vyskupystės istorijos vingiai25

1417 m. vasarą į Žemaitiją atvykus LDK didžiajam kunigaikščiui Vytautui ir Vilniaus bei Lvovo vyskupams, buvo pakrikštyti tūkstančiai žemaičių.