Jarl Branting

Prisiminti Antaną Maceiną

Šio filosofo, poeto kūryba, ideologija, gyvenimas šiais laikais dažnai yra užmirštami. O be reikalo.