John L. Allen

„Prieš 500 metų M. Liuterį priėmė katalikai, o ne liuteronai“. Pokalbis su Martinu Marty

Prieš penketą šimtmečių katalikų, o ne protestantų, širdis išjudino Liuteris, kadangi palietė dalykus, kurie tuo metu jiems patiems labai rūpėjo.

Kaltinimų griūtis popiežiui – dūmų uždanga svarbiems klausimams120

Sakoma, kad pirmoji karo auka yra tiesa, tuomet tikriausiai galėtume pasakyti, jog sveikas požiūris yra pirmoji isterijos auka. 

Vysk. Mario Toso: „Žiniasklaida, pažvelk į veidrodį“

Masinės komunikacijos priemonės tapo žmonių socialinio statuso arbitru. Gali manipuliuoti ir indoktrinuoti visuomenę, apribodamos asmens sprendimo ir pasirinkimo laisvę.

Unikali popiežiaus medijų komanda: pirmųjų metų balansas11

Pirmą kartą Vatikane dvi svarbiausios pozicijos santykiams su žiniasklaida patikėtos neitalams ir dar pasauliečiams. García Ovejero šiuo metu yra viena iš labiausiai matomų moterų Vatikane ir yra pirmoji moteris istorijoje atstovaujanti popiežiui.

Popiežiaus vizitas Egipte – galimai paliks gilų pėdsaką istorijoje

Dvi dienos Egipto sostinėje Kaire drauge su popiežiumi Pranciškumi, atrodo, turi bent jau galimybę tapti gilų istorinį pėdsaką paliksiančia akimirka.

Pranciškus: „Kalbos apie moterų kunigystę – klerikalizmo apraiška“32

Skrydžio iš Švedijos metu suorganizuotoje spaudos konferencijoje Šventasis Tėvas iškėlė moterų kunigystės klausimą ir pakartojo, kad Bažnyčia nepritaria moterų kunigystei.

Pranciškaus apsilankymas Aušvice liudija Bažnyčios įsipareigojimą atminčiai

Įsipareigojimas istorinei atminčiai yra bendras Katalikų Bažnyčios pasižadėjimas, nepriklausomai nuo konkretaus popiežiaus biografijos ar asmeninio ryšio su šia tragedija.

Šių dienų įvykiai kviečia naujai apibrėžti kankinystės sampratą1

Nuo 2010-ųjų ten įvyko tiek smurto atvejų, dažnai vykdomų kaip mirties bausmės nukertant galvas, kad tokie aktyvistai kaip Machozi pradėjo reaguoti į tai kaip į genocidą.

Kodėl derėtų atsargiai vertinti popiežiaus ir patriarcho susitikimą7

Jeigu kada nors Rytų – Vakarų skilimas bus išgydytas, penktadienio susitikimas, be jokios abejonės, bus vertinamas kaip posūkio pradžia.

Kodėl pagaliau įvyks Pranciškaus ir Kirilo susitikimas8

Tai momentas, dėl kurio dešimtmečiais darbavosi abiejų pusių ekumenizmo lyderiai, ir, tiesą sakant, daugelis manė gyvi jo nesulauksią.

Kodėl Pranciškus spaudžia vienybės akceleratorių17

10 dienų laikotarpiu turime galimybę stebėti tris aukščiausio lygio įvykius: tiesa, vieną galėtume pavadinti rutininiu, tačiau kitų dviejų – niekaip. Kodėl tarpreliginis dialogas ir krikščionių vienybė taip labai rūpi popiežiui kaip tik dabar?

Geriausiai saugoma Bažnyčios paslaptis, arba Ką žinome apie vienuolius brolius? 2

Kitaip tariant, jei brolių nebeliktų, esminis katalikiško pašvęstojo gyvenimo sampratos dėmuo išnyktų drauge su jais.

Popiežius Pranciškus: išmintis ateina iš vargšų4

Per visą istoriją krikščionys nuolat buvo „apsėsti“ debatų apie teisingus mokymo autoriteto šaltinius. Pranciškus išminties semiasi iš vargšų.

Apžvelgiant Pirmąją Sinodo dieną

Savo kalboje kardinolas Erdo pripažino, kad XXI amžiuje šeimas negatyviai veikia daugelis veiksnių, tarp kurių yra ir skurdas, karas, klimato kaita.

Pranciškaus socialinio teisingumo idėjos: labiau „perdirbimas“, nei revoliucija

Popiežiui Pranciškui ruošiantis rugsėjo mėnesį aplankyti Jungtines Amerikos Valstijas, šalyje vis dažniau aptarinėjamas neseniai užfiksuotas jo reitingų smukimas, kurį stebėtojai sieja su dviem tendencijom.

Ką reiškia suteikti daugiau erdvės moterims Bažnyčioje37

„Moterys Bažnyčioje yra kur kas svarbesnės nei vyskupai ar kunigai, – sakė popiežius. – Štai ką turime pamėginti geriau paaiškinti, nes aš manau, jog trūksta teologinio aiškumo šiuo klausimu.“

John L. Allen. Kodėl Belgijoje kilo „tikra audra“?15

Kai paskutinį birželio savaitgalį žodinis susišaudymas tarp Belgijos ir Vatikano maksimaliai įkaito, vienas dalykas tapo visiškai aiškus: turbūt nedaug tėra kitų vietų, kurios būtų labiau įkaitusios nei Belgija.

John L. Allen. Kuo Afrika (ne)įdomi Vakarų žiniasklaidai?

Vakarų žiniasklaida sutelkia savo dėmesį prie tų temų, kurios tradiciškai „pataiko“ į Vakarų visuomenių jautrumą, kurios dirgina jų stereotipus ir išankstinius nusistatymus.

John L. Allen. Vatikano ir JAV santykių vizija B. Obamai tapus prezidentu

Pranašaujama, jog popiežiaus Benedikto XVI konservatyvumas sudarys tam tikrų kliūčių JAV ir Vatikano santykiams, ypač kalbant apie abortus, embriono tyrinėjimus ir seksualinių mažumų teises.