Jonas Malinauskas

Kas gi ta nevieša instrukcija dėl vaikus auginančių kunigų
Jonas Malinauskas - Naujasis Židinys-Aidai

Tai priminimas vietinių Bažnyčių ganytojams, kad vaiko gerovė yra svarbiau už kunigo karjerą, kad vaikas turi teisę turėti tikrą, juo besirūpinantį tėvą.

Du popiežiai
Jonas Malinauskas - Naujasis Židinys-Aidai

Vatikane yra ne du popiežiai, bet esama „išplėstos“ popiežiaus tarnystės – vienas vykdo aktyvią tarnystę, kitas – kontempliatyvią.