Jonas Malinauskas

Du popiežiai
Jonas Malinauskas - Naujasis Židinys-Aidai

Vatikane yra ne du popiežiai, bet esama „išplėstos“ popiežiaus tarnystės – vienas vykdo aktyvią tarnystę, kitas – kontempliatyvią.