Jonas Motiejus

Prezidentas turi būti gražus ir malonus

Jonas Motiejus, kuris čia pateiks savo minčių apie prezidento rinkimus, laiko save liaudies balsu. Jis iš prigimties yra kaimietis, o kaimiečiai viską mato paprastai ir daug nefilosofuoja.