Jonathan Sacks

Norėdami sumažinti žmonijos kančias, privalome pastebėti Dievo dovanas

Negalėjau nepastebėti vakar dienos laikraščio antraštės, kuri skelbė: „Religijos praradimas gali smarkiai prisidėti prie jūsų gerovės“.

Pirmasis populistas

Jei sieki mokytis, augti, siekti tiesos ir rasti laisvę, ieškok vietų, kuriose priimami ginčai ir gerbiami nepritariantys požiūriai. 

Kai regime tai, ko nėra

Žvalgai buvo išsigandę kanaanitų ir visiškai nesugebėjo suprasti, kad kanaanitai buvo išsigandę jų. Kaip jie galėjo padaryti tokią klaidą? Kad atsakytume į tai, atsigręžiame į kognityvinę elgesio terapiją.

Ten, kur tvyro neapykanta, laisvė miršta

Jau trisdešimt metų rašau skyrelį „Dienos mintis“ ir niekada negalvojau, kad man 2018-aisiais vis dar teks kalbėti apie antisemitizmą. Priklausiau po Holokausto gimusiai kartai, kuri tikėjo pasaulio tautomis, kai jos sakė: „Niekada daugiau.“

Izraelis – judaizmo širdis

Minint modernios Izraelio valstybės sukūrimą, yra tinkama akimirka prisiminti slėpinį, glūdintį pačioje judaizmo šerdyje.

Penkios idėjos gyvenimui

Praleidžiu daug laiko su jaunais žmonėmis – mokiniais, bebaigiančiais mokyklą, universiteto studentais ir absolventais, pradedančiais profesinę karjerą. Pradėdami savo kelią į ateitį, jie dažnai klausia mano patarimo.

Pasaulis, kurį paveldės mūsų vaikai, gimsta šiandienos mokyklose5

Gruodžio 7 dieną lordas rabinas Jonathanas Sacksas kalbėjo Kenterberio arkivyskupo inicijuotuose debatuose apie švietimo vaidmenį kuriant klestinčią ir išsilavinusią visuomenę. Dalinamės rabino kalba. 

Mutuojantis antisemitizmo virusas142

Neapykanta, kuri prasideda nuo žydų niekada žydais nesibaigia. Noriu, kad mes visa tai šiandien suvoktume. Nuo Hitlerio kentėjo ne vien tik žydai. Ne vien tik žydai kentėjo valdant Stalinui. 

Dievo žadintuvas2

Kartais mes galime būti taip užsiėmę siekdami užsidirbti pragyvenimui, kad paprasčiausiai nebeturime laiko gyventi. Laiko valdymo ekspertai kalba apie du veiklų tipus: neatidėliotinas veiklas ir svarbias veiklas.

Kaip užbaigti neapykantos karus4

Šiandien Vidurio Rytuose revoliucija prieš sekuliarizmą vyksta dviem kryptimis. Pirmoji reiškia sukilimą prieš sekuliarų nacionalizmą, kuriam Nasseras, Sadatas ir Mubarakas atstovavo Egipte, Assadas – Sirijoje, o Husseinas – Irake. 

Septyni žydiškos lyderystės principai4
Jonathan Sacks - Kelionė

Frazė „žydiška lyderystė“ yra dviprasmiška. Ji reiškia žydų lyderystę, tačiau taip pat reiškia ir lyderystę žydišku būdu, remiantis judėjiškais principais ir vertybėmis. Pirmasis dalykas yra dažnas, antrasis – retas...

Demokratija nėra duotybė

Šiame tekste rabinas Jonathanas Sacksas aptaria skirtumus tarp Amerikos ir jo gimtosios Didžiosios Britanijos rinkimų sistemų ir konstatuoja, kad negalime sau leisti įtikėti, jog demokratija yra duotybė.

Žydų genialumo genezė5

1756 metais Voltaire’as parašė radikaliai antisemitinę esė apie žydus. Anot jo, žydai niekuo neprisidėjo prie civilizacijos vystymosi. Jų religija buvo pasiskolinta, jų tikėjimas buvo kupinas prietarų ir jie neturėjo nė lašelio originalumo. Jie buvo „kvaili ir barbariški žmonės“. Vis dėlto, pridėjo jis, „mums nederėtų jų deginti“.

Žodžio laisvė kartais kainuoja labai brangiai

Žodžio laisvė nereiškia kalbos, kuri nieko nekainuoja. Žodžio laisvė reiškia tokią kalbą, kuri gerbia kitų laisvę ir orumą. Užmiršk tai, ir žodžio laisvė kainuos labai brangiai.

Sekuliarizmo ribos

Aš tikėjimą kadaise apibrėžiau kaip vienatvės atpirkimą. Jis šventina santykius, kuria bendruomenes ir kreipia mūsų žvilgsnius nuo savęs į kitą, suteikia emocinio pagrindo altruizmui ir skatina geresniuosius mūsų prigimties angelus. 

Rabinas J. Sacksas. Biblinės įžvalgos apie gerą visuomenę3

Šį vakarą aš noriu apžvelgti tris stulbinamas žmogaus minties keliones, kurių dvi įvyko prieš 180 metų, o trečioji – prieš maždaug tris tūkstančius metų. Manau, kad šios istorijos nušviečia tai, ką gi iš tikro reiškia pasakymai „didelė visuomenė“ ir „gera visuomenė“.

Pažadai naujiesiems metams

Ar jau davėte kokių nors pažadų naujiesiems metams? Jei ne, pabandykite vadovautis šiomis gairėmis. Kiekvienas jų turi potencialo pakeisti jūsų gyvenimą.