Julius Sasnauskas OFM

Julius Sasnauskas: Šventojo Kazimiero globoje

Šiemet skelbiami Jubiliejiniai šv. Kazimiero metai. Bažnyčiose jau kybo plakatai su jo atvaizdu ir šventinių renginių sąrašu. Bus parodos, konferencijos, koncertai, Mišios jo garbei.

Julius Sasnauskas OFM. Ir tu, mano siela

Galėjo mūsų luomą kadaise pakrikštyti „sielininkais“, kur kas kilniau skambėtų nei kokie dvasininkai ar dvasiškiai.