Julius Sasnauskas OFM

Paminklas davatkai3

Bičiulis, iškakdamas į tolimus kraštus, paliko prisiminimui senovinę knygelę. Kadaise buvo ją išsikrapštęs iš visokių atgyvenusių knygų ir popierių krūvos kaimo bažnytėlės palėpėje. Nučiupinėta, nuskaityta, susiraičiusiu odiniu viršeliu.

Julius Sasnauskas: Pirmoji europietiška vasara

Šią vasarą būtume tik apie orus ir kalbėję, bet štai liepos lietūs lijo ir išlijo dar vieną skandaliuką. Laikraščiuose dabar lyg koks serialas seimūnų debatai su įstatymų užsakovais. Tęsinio lauk rytojaus numeryje. Ką dar išgirsime iš rinktinių tautos atstovų lūpų?

Julius Sasnauskas: Vilniaus dvasia

Andai pasiskleidžiau ant stalo iš visur rankiotus senuosius, mieluosius Vilniaus atvirukus. Žiūrinėju, dėlioju, glostau. Kitą ir pabučiuot galėčiau, kai niekas nemato. Ne, tai ne mano vaikystės Vilnius, ne A. Kunčius ar A. Sutkus, ne šiaip sau sentimentai Tarybų Lietuvos sostinei.

Julius Sasnauskas. Laukiu gelbėtojo

Lietuvoje šiomis dienomis besvarstant, kas būtų geriausias, gražiausias, išmintingiausias šalies vadovas, beskaičiuojant, kiek didžių darbų kas atliko tėvynės ir tautos labui, man iš atminties ima kilti tie veidai ir vardai, kurie vis traukdavosi į šešėlį, bėgdavo tolyn nuo mėginimų užantspauduoti jų nuopelnus ir dorybes.

Julius Sasnauskas. Pavasaris su klaustukais

Pirmąsyk įsijungęs kompiuterį taip sutrikau: o apie ką gi dabar rašysiu? Galvoje tuščia, tarsi kas būtų įsisukęs ten su dulkių siurbliu. Visiškai nieko. Užsikabintum už kokios artėjančios šventės ar garsaus įvykio, bet jų nėra.

Julius Sasnauskas: Europa, Europa

Rašydamas tuos žodžius galvojau apie Agnieszkos Holland filmą tokiu pavadinimu. Paauglio žydo Salomono odisėja Antrojo pasaulinio karo metais.

Julius Sasnauskas: Velykos, pasimetimo diena

Per Velykas būni priverstas džiaugtis ir linksmintis. Sušlamšti bent tuziną kiaušinių, padažytų krienuose ar majoneze. Kvepia, o kitąsyk jau kaip reikiant tvoskia pavasariu. Saulutė, paukšteliai, pirmieji žiedai.

Kun. Julius Sasnauskas OFM: Kovo 11-oji – Post scriptum

Per Kovo 11-ąją jau kelinti metai tas pats jausmas: nieko. Nebent kitąsyk būtum sulaukęs geidžiamo pavasario. Bet čia jau kas kita. Norėtum ir privalėtum dusti iš laimės, kad šviečia laisvė, o ne kovo saulutė, tačiau nesiseka. Net kaimynystė su Tibeto ir Čečėnijos laisvės dienomis neužkaitina kraujo.

Julius Sasnauskas: Šventojo Kazimiero globoje

Šiemet skelbiami Jubiliejiniai šv. Kazimiero metai. Bažnyčiose jau kybo plakatai su jo atvaizdu ir šventinių renginių sąrašu. Bus parodos, konferencijos, koncertai, Mišios jo garbei.

Julius Sasnauskas OFM. Ir tu, mano siela

Galėjo mūsų luomą kadaise pakrikštyti „sielininkais“, kur kas kilniau skambėtų nei kokie dvasininkai ar dvasiškiai.