Juozapas Pričinas

Kinijos kova su religija – situacija blogiausia nuo pat Kultūrinės revoliucijos laikų

Vakarai turėtų sunerimti dėl didėjančios agresijos prieš režimo kritikus už šalies ribų. Turėtume matyti Kinijos komunistų partiją kaip vis rimtesnę grėsmę mūsų pačių laisvėms čia, Europoje.

Kur baigiasi religija ir prasideda ideologija

Diskusijoje „Ar religija yra ideologija?“ dalyvavo du politinės filosofijos profesoriai – Alvydas Jokubaitis ir Andrius Bielskis.

Sąmoningumo meditacija nesuderinama su krikščionybe?

Ispanijos vyskupai perspėjo, kad sąmoningumo meditaciją praktikuojantys katalikai rizikuoja savo tikėjimu. Kodėl?

Naują partiją kuriantis V. Sinica: visada ir visur krikdemai siekė išsaugoti ir tautinį tapatumą

„Jei žiūrėtume iš ilgesnės laiko perspektyvos – visada ir visur krikščionys demokratai siekė išsaugoti ir tautinį tapatumą, nors šiandien šis siekis išblukęs.“ 

Nacionalizmas – laiko patikrintas vaistas nuo politinio fanatizmo

Pasak politikos filosofo Y. Hazony, kvaila išsižadėti tautinės valstybės idėjos, įgalinančios tautas rūpintis savo pačių likimu, puoselėti tradicijas, eksperimentuoti su santvarkomis.

Arkivysk. S. Tamkevičius: paguosdavo mintis, kad lageryje sutiksiu kolegų disidentų

„Jei reikėtų tą nelengvą laikotarpį apibūdinti keliais bruožais, tai jį vadinčiau Dievo malonės metais“, – apie pogrindinę Bažnyčios veiklą pasakoja arkivyskupas emeritas. 

Nuo antitarybinių eilėraščių iki „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“. P. Plumpos istorija

„Būdamas penktoje klasėje pradėjau rašyti antisovietinius eilėraščius“, – pasakoja disidentas Petras Plumpa. 

Politologas V. Vobolevičius apie TS-LKD vertybių kaitą: nuo A. Kubiliaus pirmininkavimo pabaigos pokyčiai akivaizdūs

Tokiais kaip žmogaus gyvybės traktavimas, šeimos teisės – krikščionių politikų veikimo erdvė yra stipriau apribota.

J. Petersonas Katalikų Bažnyčiai: pamiršote, kad meilė yra reikli

Vyskupas R. Barronas ir psichologas J. Petersonas susėdo beveik dviejų valandų diskusijai apie katalikybę moderniajame amžiuje.

Politologas J. Dementavičius: krikdemai kartais nesielgia nei kaip krikščionys, nei kaip demokratai

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija pastaruoju metu viešojoje erdvėje vis susilaukia kritikos dėl „liberalėjimo tendencijų“ iš intelektualų ar dvasininkų.

K. Girnius: be sentimentų pilietybė būtų netvarus mažmožis

Dabartinis aktyvumas parodo, kad užsienio lietuviai neturės didesnės įtakos šalies politikai, nepriims nutarimų, kurie kenks tėvynėje gyvenantiesiems.“