Juozas Andrikonis

„Alyvų darželio“ teologija

Giesmė tiap pat padeda melstis ir apmąstyti Kristaus kančią. Kur mus veda visiems gerai žinoma Gavėnios giesmė „Alyvų daržely“.

Argumentai „ad absurdum“

Metodas, kurį naudosiu, vadinamas „ad absurdum“, t. y. jeigu teiginys logiškai išsamprotaujamas iki nesąmonės, tas teiginys yra neteisingas.