Jūratė Grabytė

Pokalbis su jaunu jėzuitu: nebijokite krizių
Jūratė Grabytė - Laiškai bičiuliams

Šį pavasarį vienuoliktaisiais jėzuitiško ugdymo metais Eugenijus Puzynia, SJ, buvo pašventintas diakonu. Kaip šis ilgas kelias padėjo pasirengti dvasininko tarnystei.

„Kultūra ir religija“ apie Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Pokalbis su kan. A. Sabaliausku
Jūratė Grabytė - Mažoji studija

Liepos 1–12 d. vyksta Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, sutraukiantys tūkstančius tikinčiųjų.