Jurgis Pekarskis

Kovo 11-oji vienišėjančių širdžių paunksmėje

Keitėsi mano Tėvynės veidas. Jis tapo visoks – ir gražus, ir kartu liūdnas, apatiškas ir godus, persmelktas amžino nerimo.

Pataikyti į širdį. 80-osios rašytojo Antano Čalnario gimimo metinės

Antanas Čalnaris (1935 09 21–2008 06 08) – vienas iš nedaugelio jau primirštų arba jau mirusių rašytojų ir publicistų.