Jurgis Raudys

Bažnyčių piligrimai11

Žinau ir seniai pastebėjau, kad esu toks ne vienas. Mūsų nėra daug. Bet mūsų yra visur. Kiekviename mieste.

Bažnyčia ir našlės skatikas55

Žodžiu auka yra paremtas kiekvienos parapijos finansinis modelis. Nereikia į šį žodį žiūrėti įtartinai. Nereikia jame ieškoti dviprasmybių. Žodis auka labai aiškiai simbolizuoja nusižeminusią ir elgetaujančią Bažnyčią.

Ko Lietuvoje per daug – dvasininkų ar bažnyčių?170

Labai pasiilgstu autentiško veiklos stiliaus. Kad tas stilius nukreiptų klausiančiųjų žvilgsnius ne į pati dvasininką, bet palydėtų į susitikimą su pačiu savimi ir gyvuoju Dievu.

Tarpšventinis esė1

Vienas bičiulis kartą gražiai ir teisingai pasakė: reikia mylėti ir gerbti kasdienybę. Suprask, visur ir visada būk, elkis ir atrodyk taip, kaip pats nori, kad kiti apie tave galvotų ir kalbėtų.

Ką tėvams veikti per vaikų šv. Mišias?

Daugelyje Lietuvos bažnyčių vaikams skirtos šv. Mišios vyksta veik vienu laiku – sekmadienį 10 arba 11 valandomis. Ir jos yra itin gausiai lankomos. Daugiausia į jas susirenka jaunos šeimos.

Nebereikalingas, bet išganingas žodis3

Kalba, kaip ir pasaulis, yra gyvas organizmas. Ji vystosi ir kinta. Vieni žodžiai gimsta, kiti nugrimzta į užmarštį.

Šv. Petro raktų skambesys35

Tautinis pasyvumo genas pas mus aktyvus. Dėl to liūdna. Kaip liūdna ir tai, kad kai eilinę savaitės dieną ateini į pamaldas, o didelėje bažnyčioje randi tik kelias mažas bobulytes.

Rudens kalendorius

Miesto žmogui nėra taip paprasta visus savo kasdienius rūpesčius palikti sau už nugaros imti ir iškeliauti. Tam reikia pasiryžti. Ypač – rudenį. 

Prašymo malda

Dauguma žmonių į maldos gyvenimą įžengia skirtingu laiku: vieni – vaikystėje, kiti – paauglystėje, treti – būdami brandaus amžiaus, ketvirti – deja, sulaukę tik garbingų metų.

Tėvystė kaip autoritetas

Šiais laikais autoriteto statusas mūsų socialinėje tikrovėje išgyvena krizę. Kad mes tai pripažintume, privalome subręsti ir suvokti, jog autoritetas mums yra gyvybiškai reikalingas ir neišvengiamas. 

Tikri ir netikri vargšai. Kas jie tokie?29

Vienas Lietuvos kunigas per vieną Lietuvos regioninę televiziją dėstė savo mintis apie tikrus ir netikrus vargšus. 

Eilėraščiai

Cenzūros neliko/ bet vis atsiranda/ kas rašo sau/ į kišenę.

Jurgis Raudys. Eilėraščiai

Paupio balsai/ sutupia į medį/ tyla didesnė/ už pasaulį.

Dar kartą apie homiliją 7

Baigdamas savo rašinį noriu visiems jums įteikti linkėjimų puokštę. Pirmiausia – mums, paprastiems tikintiesiems, jog būtume supratingi ir atlaidūs savo dvasininkams.

Ne mąstyti, o daug mylėti reikia

Kartais taip jau nutinka, kad iš kelių perskaitytų knygų vienas sakinys, viena mintis taip giliai isminga į tavo atminties žemę, jog niekaip negali jos pamiršti.

Du žodžiai

Ar dar pamenate, ką pirmiausia padarė dabartinis popiežius, kai buvo išrinktas Romos Katalikų Bažnyčios vadovu? Jis visus tikinčiuosius pakvietė kartu leistis į bendrą kelionę. Tikėjimo kelionę.

Sekuliari žiniasklaida ir dvasininkija, kritika ir savikritika3

Koks tūrėtų būti požiūris į kritiką, kurios Bažnyčia sulaukia tiek iš pasaulio, tiek iš savo vidinių sluoksnių, puikiausias pavyzdys šiandien yra popiežius Pranciškus. 

Knygos orumas

Išsitraukdavau kokią nors vieną knygą ir iš lėto vartydavau senu popieriumi kvepiančius puslapius. Ir niekaip negalėdavau atsitokėti: kiek reikia turėti išminties, drąsos ir ištvermės, kad sugebėtum plunksnakočiu primarginti tiek puslapių.

Linkėjimai

Jau nebesu naivus. Nebesipriešinu ir nebesimuistau. Nuolankiai ir su džiaugsmu priimu tai, kas vyksta su manimi ir aplink mane. Tad ir šį kartą nesusigūžiau atlėkus šventiniam viesului.