Justinas Mickus

Europos gynybos integracija yra būtina NATO tvarumo sąlyga
Justinas Mickus - Vilniaus politikos analizės institutas

Nelygiavertis JAV ir Europos indėlis į NATO yra viena dažniausiai linksniuojamų transatlantinio bendradarbiavimo problemų. 

Niekada nemaniau ginsiąs posmodernizmą. Atsakas G. Tumėnui45

Taigi, net ir atsisakęs tiesos (tiesa, ne taip, kaip tą vaizduoja G. Tumėnas), R. Rorty postmodernizmas neatsisako dialogo ir nesiūlo marksizmo.

Provincialus tautiškumas ir jo simptomai: bendro Vidurio Rytų Europos likimo mitas14
Justinas Mickus - Naujasis Židinys-Aidai

Šiandien Vidurio Rytų Europa vėl klausosi tų pačių kilnaus regiono likimo mito pažadų. Kodėl šis mitas nemarus? Justino Mickaus straipsnis.