Kard. Joseph Ratzinger

Meditacijos atostogų laikui
Kard. Joseph Ratzinger - Naujasis Židinys-Aidai

Jei išbraukiame kontempliaciją iš atostogų programos, net ir šis laisvas laikas bus vis tiek nelaisvas; prarasto gyvenimo paieškos tikrai neatneš sėkmės. 

Ką reiškia krikščionių tikėjimas amžinuoju gyvenimu
Kard. Joseph Ratzinger - Bažnyčios žinios

Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo“ tariame per kiekvieno sekmadienio liturgiją kalbėdami Didįjį tikėjimo išpažinimą. Tačiau ar iš tikro laukiame?

Religija, tiesa ir išganymas13

Esminis žmogaus egzistencijos klausimas, pagrįstai iškylantis į pirmą vietą ir šiandieniuose teologiniuose debatuose: kaip žmogus tampa išganytas? Kaip jis tampa teisus?

Pradžioje Dievas sukūrė83

Dalijamės ištrauka iš naujausios „Aidų“ leidyklos ir „Bernardinai.lt“ išleisto Josepho Ratzingerio knygos „Pradžioje Dievas sukūrė. Keturi pamokslai apie sukūrimą ir nuopolį“.

Europa kultūrų krizėje188

Galima klausti, ar tai įmanoma: tik pačios apšvietos kultūros normomis bei turiniais apibrėžti Europos tapatybę?

Šv. Mikalojaus veide – naujos žmonijos šviesa

Pirmosiomis gruodžio dienomis beveik kiekvienas mūsų sutiksime gatvėse jį, Kalėdų Senelį, apsirengusį daugmaž kaip vyskupas ir būtinai su ilga balta barzda.

„Kad jie būtų viena...“
Kard. Joseph Ratzinger - Katalikų pasaulio leidiniai

Išryškėja Jėzaus siuntimo visuotinumas: jis susijęs ne vien su ribotu išrinktųjų būriu, to tikslas – kosmosas, visas pasaulis. Per mokinius ir jų siuntimą pasaulis turi būti išplėštas iš susvetimėjimo, vėl atrasti vienybę su Dievu.

Įžengė į dangų ir sugrįš šlovėje
Kard. Joseph Ratzinger - Katalikų pasaulio leidiniai

Mokiniai neabejotinai kalbėjo apie Jėzaus sugrįžimą, tačiau pirmiausia liudijo, kad Jis gyvas dabar, kad yra pats Gyvenimas, kurio dėka ir mes tampame gyvi (Jn 14, 19). Bet kaip tai įmanoma? Kur mes Jį surandame?  

Tuščio kapo klausimas
Kard. Joseph Ratzinger - Katalikų pasaulio leidiniai

Jėzus mirties kelią prisiėmė iki kartaus ir iš pirmo žvilgsnio beviltiško galo kape. Akivaizdu, jog žinota, kur Jėzaus kapas. Ir čia iškart savaime kyla klausimas: ar Jis liko kape? Ar tas kapas buvo tuščias, kai Jis prisikėlė?

Šventyklos išvalymas: Ką iš tikrųjų Jėzus padarė?1

Tačiau kaip su Jėzumi? Ar Jis buvo zelotas? Ar prekiautojų išvarymas iš šventyklos buvo politinės revoliucijos pradžia?

Įsimylėjęs Kristų

Tas, kas tiki, turi pereiti, kaip sakėme, ir „tamsų slėnį“, tamsius vertinimo, taip pat priešiškumų, prieštaravimų, ideologinio pasipriešinimo slėnius, kurie prieidavo iki grasinimų fiziškai susidoroti su jo pasekėjais, kad atsikratytų to kito balso.

Joseph Ratzinger. Tikėjimo krizė8

Ginčas dėl tikėjimo niekada nesibaigs, nes tai – ir žmogaus galynėjimasis su savimi, ir galynėjimasis su Dievu, ir jis tęsis iki pat besibaigiančios istorijos aušros.

Joseph Ratzinger. Dievo paveikslas11

„Dievas ir pasaulis: krikščionių tikėjimo paslaptys“- ilgiausias pasaulyje interviu apie esmines krikščionybės tiesas ir atsinaujinimo būtinybę.