Kard. Reinhard Marx

Amen! Aš tikiu!
Kard. Reinhard Marx - Naujasis Židinys-Aidai

Pagrindinė Bažnyčios užduotis yra atverti visiems žmonėms kelius, kuriais eidami jie surastų Dievą ir leistųsi būti Dievo surasti.