Karolis Jovaišas

Pusryčiai pas „Batką" – režimo veidrodis

Nustebino ne Lenino, Dzeržinskio ar kitų politinių gangsterių vardais pavadintos gatvės, bet tai, kad bolševikų genocidą prieš savo tautą, mūsų gidas įvardijo žodžiu „klaida“.

Procesas Sausio 13-osios byloje – Niurnbergo tribunolas komunistams

Advokatas dr. Karolis Jovaišas aptaria Sausio 13-osios bylos politinius ir juridinius aspektus. 

Kodėl Lietuva priklauso ne Rytų, o Vakarų pasauliui

Nepaisant slegiančio ir atgrasaus sovietinio paveldo, Lietuva liko ne suskretusia Pelene, o pakilo iš pelenų.

Baltijos tautų duobkasys Nr. 1 – fašizmas ar bolševizmas?

Ir fašistai, ir bolševikai turėjo analogišką galutinį tikslą. Tai, ką pirmieji deklaravo viešai, tą antrieji darė slaptai, dangstydami juodus darbus tiršta demagogijos ir melo skraiste.

Makabriška Kremliaus logika arba kodėl Hitleris užjautė lietuvius

Z. Kosmodemjanskajos paskelbimas didvyre rodo, koks baisus ginklas yra ciniškas melas. Jeigu ją Kremlius laiko Rusijos Žana d’Ark, tai kas trukdo iškilius laisvės kovotojus laikyti fašistais?