Katarzyna Korzeniewska

Karas dėl karo... muziejaus? Mitų statyba ir politika Lenkijoje
Katarzyna Korzeniewska - Naujasis židinys

Lenkų muziejai apie valstybės politinę dabartį pasako ne mažiau nei apie jos praeitį. 

Tautinis komunizmas kaip diagnozė ir kaip reiškinys1
Katarzyna Korzeniewska - Naujasis židinys

Sniečkaus laikais tautiniai lozungai, simboliai ir naratyvai buvo naudojami sovietų režimui pateisinti ir dekoruoti.