Kazys Bradūnas

Policininkas ar profesorius?
Kazys Bradūnas - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Tačiau vis dėlto, kai pasaulyje esame maža tauta, labiau turėtume kreiptį dėmesį ne tiek į aštrų kalaviją ir į kulipkų taikinius, kiek į aštrų protą, į intelektualinį pajėgumą, sumanų apdairumą.

Lietuviškumas visuotinume
Kazys Bradūnas - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Su nedidelio procento išimtimis esame katalikiška tauta. Ir šio, vieno iš būdingiausių, mūsų tautos bruožų tik sąmoningai užsimerkus galima nepastebėti. 

Lietuva visais atžvilgiais gyva4

Trys poeto Kazio Bradūno, sugrįžusio į Lietuvą, laiškai JAV likusiems bičiuliams Bernardui Brazdžioniui ir Alfonsui Nykai-Niliūnui. 

„Mylima Kazyt“6

Trys poeto, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Kazio Bradūno (1917–2009) laiškai būsimai žmonai Kazytei, rašyti 1942 m.