Kazys Preikšas

Kur nuėjome, arba atsakymas į 1990-ųjų klausimą „Quo Vadis“?
Kazys Preikšas - Naujasis Židinys-Aidai

Ryškiausias pokytis Europos peizaže per 30 metų, be abejo, yra Europos Sąjunga.