Kęstas Kirtiklis

Kęstas Kirtiklis. Apie dešinįjį jaunimą10

Parodyti, kad dešinieji jaunikaičiai be globėjų administracinių resursų vargiai gali žingsnį žengti – itin paprasta, kaip ir tvirtinti, kad kairumas – senstančių madų dalykas.

Kęstas Kirtiklis. Apie kolonijos sąmonę6

Turistai yra paprasčiausi turistai tol, kol kažkieno įaudrinta vaizduotė nepradeda jų laikyti grėsme. Todėl tai ne pačių turistų, bet apie juos mąstančios sąmonės problema.

Kęstas Kirtiklis. Apie parodomąjį nevartojimą3

Tie, kurie išeina su pirkiniais iš prabangių parduotuvių – turi kuo didžiuotis, tie, kas uoliai dalyvauja Nieko nepirkimo dienose (beje, šiemet tai lapkričio 25 ir 26 d.) ar pasiperka „alternatyviai“ – irgi. Ir jie nori būti matomi, nes abiem atvejais tai užtikrina tam tikrą socialinį kapitalą.

Kęstas Kirtiklis. Apie nykstantį žanrą – nekrologą2

Turbūt nesuklysiu tvirtindamas, kad pastarųjų poros metų didžiosios Lietuvos mirtys (turiu omenyje A. Brazauską, J. Marcinkevičių, B. Lubį), kaip ir ne tokios svarbios mirtys (pvz., J. Palionio) nekrologų nesusilaukė.

Kęstas Kirtiklis. Apie kolektyvinę gėdą1

Tiesą sakant, būtų galima nusispjauti ir tą filmą pamiršti, bet visa bėda ta, kad ta gėda kolektyvinė. Ji ištinka ne tik mane vieną.

Kęstas Kirtiklis. Apie doktoranto būtį, buitį ir rūpestį dėl jų15

Doktorantai, jaunieji mokslininkai, mums jūsų reikia! – byloja tiek naujoji skatinimo programa, tiek optimizavimo komisija. Netenka stebėtis, jei koks jaunuolis ir jaunuolė šiais šūkiais ima ir patiki. Ir stoja į doktorantūrą tikėdamas moksline akademine karjera.

Kęstas Kirtiklis. Apie visagalę masinę komunikaciją 3

O populiariojoje Lietuvos piliečių sąmonėje masinė komunikacija, kaip nesunku pastebėti, yra visagalė. Netikite?

Kęstas Kirtiklis. Apie „aukštus“ pasiekimus4

Reforma, kaip, beje, ir kadaise aistringai siūlytos jos alternatyvos, jau iš anksto buvo pasmerktos žlugti.

Kęstas Kirtiklis. Apie kultūros eksportą2

Ieškodami pasaulinio pripažinimo savo aukštajai kultūrai pernelyg dažnai esame linkę pamiršti arba nepastebėti kasdienės kultūros įdomybių.

Kęstas Kirtiklis. Apie simbolinę Europos geografiją 6

Žvelgiant į šiandienį simbolinės geografijos žemėlapį išryškėja, kad Vidurio Europa yra, švelniai tariant, itin miglota teritorija.

Kęstas Kirtiklis. Apie čempionų mįslę4

Klausimas: kur visi tie didesni ar mažesni moksliniai čempionai dedasi, kur jie dingsta, kur išnyksta kaip dūmas neblaškomas vėjo? Štai kur problema.

Kęstas Kirtiklis. Apie mažųjų pyktį9

Šią savaitę Austrijai buvo primintos visos būtos ir nebūtos dvidešimto amžiaus nuodėmės. Nors užmušk, niekaip nesuprantu, kuo jos čia dėtos.

Kęstas Kirtiklis. Apie atostogas čia4

Prieš rezignuojant ir keikiant valdžią, klimatą bei likimą, galima pabandyti keistoką eksperimentą – pažvelgti, na, kad ir į Vilnių, turisto akimis, kaip į atostogų miestą. O jis šiemet kaip niekada siūlosi toks būti...

Kęstas Kirtiklis. Apie akademinį apstatymą2

Matyt, labai jau nesena liaudies išmintis byloja, jei yra įstatymas, bus ir apstatymas. Ir liaudis šia savo išmintimi labai džiaugiasi.

Kęstas Kirtiklis. Apie spausdinamąją mašinėlę3

Kartu su rašomąja mašinėle į muziejų (antikvariatą?) veikiausiai pasitraukia visa tam tikros galvosenos epocha, kurios simboliu mašinėlė neabejotinai buvo.

Kęstas Kirtiklis. Apie orą4

Smulkūs pokyčiai – menkiausiai pastebimi, bet patys įdomiausi. Vienas iš jų – tai, kad oras Lietuvoje tampa tema. Leistina. Įdomia. Neišvengiama. Gal tik tam kartui, o gal kuo toliau, tuo labiau...

Kęstas Kirtiklis. Apie humanitarus3

Artėjančių stojimų į aukštąsias proga dairausi po Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti puslapį.

Kęstas Kirtiklis. Apie kolonializmą11

Tik pagalvoju, kad visgi gerai, jog Britų muziejus yra ten, kur jis yra. Pokolonijinės jausenos apimtoje Europoje.

Kęstas Kirtiklis. Apie gaublį galvoje4

Tiesiog taip jau yra, kad žmogus dažniausiai gyvena tam tikroje terpėje (žinoma, kiekvienas skirtingo dydžio), ir jos jam visiškai pakanka, o vietos, įvykiai ir žmonės, į ją nepatenkantys, virsta beveik pasakiškais.

Kęstas Kirtiklis. Apie automobilius, viešus ir privačius

Tokia tad nesmagioji automobilio dviprasmybė, jautiesi privatus – esi viešas. Net jei niekas nemato išdabinto ar nudrengto salono, tai visi mato važiavimo, vairavimo, o sykiu ir elgsenos privačioje erdvėje įpročius.

Kęstas Kirtiklis. Apie mecenatus

Kodėl, – klausiu savosios muziejaus koridorių bendrakeleivės, – pas mus nėra tokių baronų, kodėl turtingi Lietuvos piliečiai neturi nei skonio, nei smalsumo?

Kęstas Kirtiklis. Apie Hegelį šiandien2

Tik štai, – nesuprato jie, – kodėl Lietuvoje yra kažkaip kitaip? Kodėl pas mus tas pergalingas laisvės žygis pasuko kažkur kitur, kodėl ne taip kaip išties išlaisvėjusioje Europoje mūsų gatvėmis gali marširuoti atvirai rudas pažiūras išpažįstantys asmenys?

Kęstas Kirtiklis. Apie Europos jausmą3

Juo toliau, tuo labiau galvoju, kad Europos sostine turėtų būti ne Briuselis, o Berlynas. Kokia dar vieningos Europos sostinė byrančioje Belgijoje?

Kęstas Kirtiklis. Apie plagiato kultūrą13

Klausimas mokslo istorikams – ar Lietuvoje kada nors požiūris į plagiatą buvo išties griežtas? Klausiu, nes nežinau.

Kęstas Kirtiklis. Apie Talibaną ir kitas pravardes5

O dar man labai įdomu ne tik ar ne tiek idėjos, kurios ne visada būna labai originalios, bet dalijimasis jomis, stačiai tariant – ginčai ir juose naudojami retoriniai manevrai, formos sprendimai, diskusijų įpročiai ir mados.

Kęstas Kirtiklis. Apie internetą ir grėsmes valstybei7

Gaila, kad Youtube svetainėje jau nebėra (vartotojas išėmė!) paties juokingiausio kreipimesi nurodyto filmuko, kuriame, remiantis Nostradamo pranašystėmis, rodoma, kad Lenkija užimsianti plotus nuo Baltijos iki Uralo.

Kęstas Kirtiklis. Apie pilietinius protestus, sėkmingus ir ne12

Tikriausiai ne aš vienas, žiūrėdamas į vaizdo reportažuose mirgančias Tuniso ir Kairo gatves, mintijau apie Minską.

Kęstas Kirtiklis. Apie tai, kas ir kam įdomu8

Žiniasklaidos santykis su auditorija – labai keistas dalykas. Niekaip nesugebu suvokti, kada jis pasidaro svarbus – kai reklamos užsakovams reikia pateikti reitingus?

Kęstas Kirtiklis. Apie domėjimąsi mumis2

Ar gali koks prašalaitis rimtai domėtis mumis? Ar kas nors Lietuvoje išties tiki valstybės finansuojamais lozungais, à la „mūsų tik trys milijonai, bet mes įdomūs pasauliui, nes...“?

Kęstas Kirtiklis. Apie švenčių komerciją5

Reikalas tas, kad, pasak socialinių mokslininkų, kapitalas yra ne vien ekonominis. Esama ir kitokio, pavyzdžiui, socialinio kapitalo. Keista tai kapitalo forma.

Kęstas Kirtiklis. Apie vardinius metus

Ar žinote, kokie dabar metai? 2011? Negaliu paneigti, bet ir ne vien tik. Dabar Czesławo Miłoszo metai. Kad jie bus tokie Lietuvos Respublikos Seimas nusprendė dar praėjusį pavasarį.

Kęstas Kirtiklis. Apie išėjimą iš Sovietų Sąjungos56

Kai draugė, tarybinę tikrovę atkurianti ne tiek iš savo, kiek iš svetimų prisiminimų, filmų ir knygų, vieną dieną tarstelėjo, kad jaučiasi tarsi gyventų Tarybų Sąjungoje, – nustebau.

Kęstas Kirtiklis. Apie rūpinimąsi baltarusiais31

Nepaisant to, ką sako politologai, rinkimai Baltarusijoje mane nustebino. Ne, ne laimėtoju ir ne tuo, jog buvo su laimėjimu nesutikusiųjų, o tuo, kiek tų nepatenkintųjų buvo, ir tuo, kaip greitai ta minia buvo išvaikyta.

Kęstas Kirtiklis. Apie skaitymą3

Visažinė amerikiečių Centrinė žvalgybos valdyba tvirtina, jog Lietuvoje raštingumo procentas gana nemažas – 99,6 nuošimčiai.

Kęstas Kirtiklis. Apie jaunąją kairę9

Visoje šioje istorijoje buvo vienas labai įdomus retorinis aspektas. Ypač dailiai jis išryškėjo internautų komentaruose.

Kęstas Kirtiklis. Apie galvojimo madas3

Galvodamas, kaip ir rengdamasis, neišvengsi tendencijų, polinkių, populiaresnių ir nepripažintų aprangos / galvojimo stilių.

Kęstas Kirtiklis. Apie nedarbą ir darbą7

Ar padaryti Kūčias nedarbo diena? Žinoma, atsakytų gatvėse paklausti praeiviai. Kas per klausimas? Juos, o ypač moteris, galima suprasti.

Kęstas Kirtiklis. Apie filosofijos poreikį4

Trečiąjį lapkričio ketvirtadienį UNESCO iniciatyva minima pasaulinė Filosofijos diena. Pirmąsyk ją kiek viešiau minėsime ir Lietuvoje.

Kęstas Kirtiklis. Apie universitetinius miestus7

Prieš gerą dešimtmetį save kaip universitetinį miestą bandė pozicionuoti Kaunas. Nelabai sėkmingai, veikiausiai ne todėl, kad Kaune trūktų akademinės publikos, bet todėl, kad miesto universitetams niekaip nepavyko sėkmingai suderėti su miestu.

Kęstas Kirtiklis. Apie artumą6

Mūsų apskritai drovioje, o lyg tyčia dar ir potarybinėje šalyje fizinis artimumas tąkart buvo itin nepatogi tema. Artimumas kvepia intymumu, o tas viešai, šiukštu, nedemonstruotina.

Kęstas Kirtiklis. Apie gėrio įsikūnijimą

Ar jums patinka gyventi XXI amžiuje? Man neabejotinai taip! Ir į jokius tolimus ar artimesnius geresnius laikus persikelti aš visai nenorėčiau.

Kęstas Kirtiklis. Apie mūsiškių paieškas2

Šitaip mokslas, jau pagal apibrėžimą neturintis tautybės, susidūręs su visuomene, pasakoja istoriją apie pasaulį, kuris yra padalytas į mus ir juos, į geruosius ir bloguosius...

Kęstas Kirtiklis. Apie užimtas vietas ir panašius nemalonumus1

Jaunimas yra apolitiškas mažosios, pačios mažiausios, kasdienės politikos prasme, tose srityse, kurios, taip sakant, yra arčiausiai kūno, kur tiesioginis demokratinis sprendimas yra ne tik įmanomas, bet ir būtinas.

Kęstas Kirtiklis. Apie intelektualų skurdą16

Negaliu nepasidžiaugti tuo, kad praėjusią vasarą kamavomės ne vien nuo kaitros ir liūčių, bet nuo intelektualinių ginčų, kurių aš kaskart prisipažįstu pasigendąs. Į Tomo Venclovos iššūkį sureagavo kuo plačiausias save praprususiais ir išsilavinančiais laikančių asmenų spektras – nuo poetų iki politikų ir dar toliau.

Kęstas Kirtiklis. Apie patriotinį paradoksą12

Karaliaus Mindaugo karūnavimas, Durbės mūšio metinės, Žalgirio mūšio metinės – ši liepa, tarsi įsikūnijęs Lietuvos himnas – „iš praeities tavo sūnūs, te stiprybę semia...“

Kęstas Kirtiklis. Apie šnipus ir nuostabą6

Pastarąsias dvi savaites kuo smagiausiai sekiau vadinamąjį Rusijos šnipų skandalą JAV. Nepasakyčiau, kad pernelyg susidomėjęs ar kruopščiai ieškodamas informacijos. Tai visai nebūtina, kai istorija rutuliojama ne kokiose tolimose rubrikose, bet pirmuosiuose puslapiuose.

Kęstas Kirtiklis. Apie tapimą istorija19

Dabar, kai mirė žmogus, savo asmenyje ryškiai jungęs abu šiuos pasaulėvaizdžius, tas, pirmasis, tarybinis, yra akivaizdžiai pasmerktas. Jis negrįžtamai iškeliauja.

Kęstas Kirtiklis. Apie futbolą ir patriotizmą (kaip šventę...)2

Užuot postringavęs apie Lietuvos pasiryžimą laimėti Euroviziją ir Europos krepšinio čempionatą Vyriausybės vadovas galėtų vėlai vakare, po sunkios darbo dienos, įsijungti televizorių ir kuriuo nors kanalu pasižiūrėti futbolą.

Kęstas Kirtiklis. Apie ES projekto braškėjimą6

Pamirškime ekonomiką ir trumpai pagalvokime apie vertybes. Juk nuolat kalbama, kad reikia kurti ne bankininkų ir vadybininkų, o žmonių Europą. O tokios Europos kontekste euroskeptikas prezidentas ir euroskeptiška vyriausybė pačiame Sąjungos viduryje yra itin keistas reiškinys. Net jei ta šalis ir nėra labai didelė ir reikšminga.

Kęstas Kirtiklis. Apie anarchizmą5

Jau kelinti metai Gegužės 1-osios proga šalia LSDP, profsąjungų bei Algirdo Paleckio kovos draugų kompanijos į gatves išeina ir juodai pasidabinę lietuviškieji anarchistai.