Kęstutis Girnius

„Politinio idioto“ mįslės
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Perskaičius Alvydo Jokubaičio „Politinis idiotas: Apie neišvengiamą politikos kvailybę“, neliko aišku, ko autorius siekia. Knyga lyg ir apie viską, bet ir apie nieką.

Paminklai, gatvės, lentos
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Žodžio laisvė galioja ir Noreikos gerbėjams. Jie gali vaikštinėti Vilniaus gatvėmis, ant krūtinės ir nugaros prisisegę plakatus, skelbiančius, kad „Noreika yra didvyris“.

Dar kartą apie kolaborantus
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Lietuvių savivalda dirbo nacių priežiūroje, tad neišvengiamai kolaboravo. Vieni pareigūnai tai darė nenoriai, kiti uoliai.

Interesų, o ne vertybių Europa
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Interesai, didele dalimi ūkiniai, vienija ES šalis ir laiduoja tolesnį jos egzistavimą, interesai, ne vertybės, yra pagrindiniai šiandienės Europos ir ES klijai. 

Vanago laidotuvių reikšmė
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Valstybinės Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuvės yra bene reikšmingiausias įvykis šįmet Lietuvoje. 

Nuogąstavimai (kitų) dėl tautinės valstybės
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Tauta klestės tik tol, kol jos nariai ją mylės ir jai įsipareigos. Bet kaip pažymi Juozas Girnius, meilė nėra nei įrodoma, nei įsakoma.

KGB sąrašai
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Neleistina dėl kultūrinių jų pasiekimų mėginti nuslėpti menamą Sondeckio ir Banionio bend­radarbiavimą, traktuoti juos skirtingai negu eilinius į sąrašą patekusius mirtinguosius. 

Daugumos teisės6
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Tautinėms ir kitoms mažumoms suteikiamos įvairios teisės, kurios sudaro sąlygas joms ginti savo tapatybę bei gyvenimo būdą. Ar dauguma turi panašių teisių savo tapatybei išsaugoti? Ar jie turi teisę gyventi tarp savųjų?

Spaudimas tylėti68
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Ar galima Lietuvoje reikšti savo nuomonę? Kiek esama žodžio ir nuomonės laisvės? Apskritai nemažai priklauso nuo to, kaip ją matuojame, ar vertiname teoriją, ar tikrovę. Teisiniu požiūriu padėtis nebloga, bet ir netobula.

Emigracija ir patriotinis auklėjimas5
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Tęsiasi Lietuvos nukraujavimas: po trumpos kelerių metų pertraukos emigracija vėl įgyja pagreitį. Įvairios priežastys skatina lietuvius palikti savo tėvynę. Svarbiausias veiksnys yra noras gyventi geriau ir patogiau.

Propaganda apie propagandą9

Per pastaruosius metus Rusijos propaganda šiek tiek pakito. 

Pastabos apie populizmą3
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Su kai kuriomis išimtimis dauguma stebėtojų populizmą laiko neigiamu reiškiniu, bet negeba pasiūlyti apibūdinimo, kuris sulauktų platesnio pritarimo. 

Brexit ir kas po to52
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Brexit išjudins Briuselį ir pagyvins ES politiką, bet nėra garantijų, kad viskas baigsis geriau.

Hirošima, karas, terorizmas20
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Nors vadovai turi imtis sudėtingų sprendimų ir ginti nacionalinius interesus, reikia klausti, ar tikrai viskas leidžiama dėl menamo kilnaus tikslo, ar veikiau privalu smerkti kai kuriuos veiksmus, kurie akivaizdžiai įkūnija blogį.

Dveji metai po Krymo13
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Rizikinga prognozuoti ateitį, ypač įvykius, kurių negali paveikti. Klydau kadaise sakydamas, jog Rusija niekada neokupuos Krymo. Bet ir neįsivaizdavau, kad teisėtai išrinktas prorusiškas Ukrainos prezidentas bus nuverstas antirusiškų demonstrantų.

Pilnutinė demokratija: kūrėjai, pamatinės idėjos, vertinimai

Rūpestis dėl politinės minties palikimo yra svarbus politinės tautos brandumo bruožas. Šio palikimo kritinė refleksija gali padėti naujai permąstyti dabartinę valstybės būklę, atrasti ir apmąstyti pertrūkius bei tęstinumą tarp senų, naujų ir galimų Lietuvos valstybės valdymo praktikų.

Nepriklausomybės nepripažinimas nebūtinai kenkė8
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Gėrėjimasis Islandijos ryžtingumu yra visiškai pagrįstas, bet priekaištai Vakarams remiasi ginčytinomis prielaidomis bei supaprastinta pasaulio samprata.

Pakeliui į vienvaldystę Europos Sąjungoje?3
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Europos Sąjunga (ES) pergyvena sunkias dienas. Per pastaruosius metus jai teko grumtis su trimis dideliais iššūkiais: Rusijos agresija Ukrainoje, Graikijos finansų krachu, bėglių antplūdžiu į Europą.

Patriotai, tėvynė ir patriotizmas4
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Patriotas esą labiau myli savo šalį negu kitas, bet ar meilė yra tinkamiausia ar vienintelė sąvoka patriotų sąlyčiui su savo šalimi nusakyti? Yra pagrindo abejoti. 

Prisitaikymas ar nepaklusnumas?11
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Justinui Marcinkevičiui išreikšta kritika ir aistringos gerbėjų pastangos apginti poetą rodo, kad ginčai dėl sovietmečio greitai nesibaigs.

Imigracija2
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Ar galima riboti migraciją, ar tai dera su dorovės nuostatomis? Kiek ir kokiomis sąlygomis galima neįsileisti žmonių, ypač bėglių, į savo šalį, ir kaip tai pateisinti?

Iššūkiai Europai ir grėsmė suverenumui
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Neramumai krečia Europos Sąjungą (ES). Per pastaruosius dvejus metus ji turėjo grumtis su trimis milžiniškais iššūkiais. Rusijos agresija Ukrainoje į pirmą planą vėl iškėlė saugumo klausimus...

Kam įsipareigoja patriotai?6
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Skirtumas tarp patriotizmo ir tautiškumo lyg ir aiškus. Tautiškumo šalininkas teikia pirmenybę savo tautai, patriotas – tėvynei ar valstybei. Tauta yra ilgalaikė bendruomenė, kurios narius sieja kultūra ir bendras gyvenimas bei siekis save valdyti. 

„Naujasis Židinys-Aidai“: Politologai, patologai, politika
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Jei sąžinė graužia, eini pas kunigą arba pas psichiatrą, priklausomai nuo to, kaip įsivaizduoji optimalų sprendimą. Bet jei turi klausimų apie Lietuvos politiką, ar kreiptumeisi į politologą?

„Naujasis Židinys-Aidai“: Tauta ir kaita
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Akademinėje literatūroje daugiau negu 50 metų pabrėžiamas tariamas skirtumas tarp Vakarų ir Rytų Europos nacionalizmų. Pilietiniu tautos supratimu grindžiamas Vakarų variantas esąs taikesnis ir pakantesnis. Rytų variantas pabrėžiąs etniškumą ir giminystės bei kraujo ryšius, esą piktybiškesnis.

Naujasis Židinys-Aidai: Lietuvos užsienio politika déjà vu5
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Dar būdama Europos komisarė, taip pat pirmomis prezidentavimo dienomis Dalia Grybauskaitė griežtai kritikavo savo pirmtako Valdo Adamkaus užsienio politiką. Esą ES institucijose Lietuva tapusi „vieno klausimo“ šalimi, kuri rūpinasi tik Rytais ir nuolat priekaištauja Rusijai.

Nepasitikėjimas piliečiais1
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Rusijos agresijos Ukrainoje akivaizdoje pradėta kalbėti apie poreikį sutelkti tautą, užtikrinti, kad ji gebėtų tinkamai reaguoti net ekstremaliausiomis aplinkybėmis, antai jei Rusija Lietuvon pasiųstų „žaliuosius žmogeliukus“ arba kitaip mėgintų destabilizuoti padėtį.

Ukrainos pasirinkimas
Kęstutis Girnius - Naujasis Židinys-Aidai

Ukrainai optimalių sprendimų nebėra. Jie išnyko tą dieną, kai Maidanas laimėjo savo stulbinamą pergalę, įgyvendindamas visus savo pagrindinius tikslus ir dar su kaupu, visiems laikams atsikratydamas nemėgstamo prezidento Janukovyčiaus. 

Kęstutis Girnius. Kodėl blogėja Turkijos santykiai su Vakarais?2

Ilgus dešimtmečius Turkija buvo ištikima Vakarų partnerė, viena uoliausių NATO narių. 7-ojo dešimtmečio pradžioje ji leido savo teritorijoje dislokuoti vidutinio nuotolio raketą „Jupiterį“, nors tuo rizikavo galimu Sovietų Sąjungos antpuoliu.

Kęstutis Girnius. Ką žada įtempti Kinijos ir JAV santykiai?5

Pastarosiomis dienomis įsitempė Amerikos ir Kinijos santykiai, nes Vašingtonui pritrūko kantrybės. Nutarta nepataikauti Pekinui, jam priminti, jog reikia su Amerika elgtis pagarbiai.

Kęstutis Girnius. Krokodilo ašaros stagnatoriams14

Pastaruoju metu premjerui Andriui Kubiliui (ir prezidentei Daliai Grybauskaitei) priekaištaujama dėl jų kadrų politikos. Esą vyksta valymai, atleidžiami patyrę, savarankiškai mąstantys darbuotojai, o pakeičia juos nekompetentingi „savieji“.

Kęstutis Girnius. Kas laukia Afganistano?

Siekiama talibus neutralizuoti, stabilizuoti padėtį, užtikrinti saugumo minimumą, sudaryti sąlygas afganams rasti kompromisinį sprendimą, net jei tai reikalautų nuolaidų talibams.

Kęstutis Girnius. Obamos pasiekimai ir nesėkmės3

Nuo pirmųjų savo prezidentavimo dienų prezidentas Barackas Obama stengėsi pasukti Amerikos ir pasaulio politiką nauja kryptimi, pagrįsta savitarpio pagarba ir bendrų interesų siekimu.

Kęstutis Girnius. Ušackas turi trauktis9

Vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos užsienio politikoje. Neturiu omenyje pastangų pagerinti ryšius su kaimynais arba nutarimo atsisakyti tuščių pretenzijų vaizduotis regiono lyderiu. Pertvarkomi prezidento ir Užsienio reikalų ministerijos (URM) santykiai.

Kęstutis Girnius. Pasakiška „šimtmečio aferos“ pabaiga12

Lietuva turi kuo džiaugtis. „Leo LT“ bus galutinai sunaikinta sparčiai, be bylų ir teismų bei už absoliučiai minimalią kainą.

Kęstutis Girnius. Busho karą keičia Obamos karas1

Pakistanas tik pastaruoju metu ir po labai didelio Amerikos spaudimo pradėjo rimčiau kovoti su musulmonų fanatikais ir vietos talibais. Pakistano specialios tarnybos suvaidino didelį vaidmenį, sukuriant talibų judėjimą, iki šiol nenutraukė visų ryšių.

Kęstutis Girnius. JAV pirklio vaidmenyje2

Trečiadienį prezidentas Barackas Obama baigė savo pirmąjį vizitą Kinijoje, šalyje, kuri yra svarbi JAV partnerė ekonomikos ir saugumo srityse, o potencialiai – pagrindinė Vašingtono varžovė.

Kęstutis Girnius. Ar galima racionaliai kalbėti apie biudžetą?6

Svarstant biudžetą reikia atsakyti į tris esminius klausimus. Pirma, koks yra optimalus biudžeto deficito dydis? Antra, kaip jis bus įgyvendinamas - karpant išlaidas, keičiant mokesčių politiką, skatinant ūkio augimą, ir kokiomis proporcijomis? Trečia, kokios bus biudžeto įgyvendinimo ar neįgyvendinimo pasekmės?

Kęstutis Girnius. Stagnatorių aistra I. Degutienei7

Irena Degutienė turbūt nėra turėjusi tiek daug gerbėjų nuo studentavimo dienų. Jaunikiai - ne prasčiokai.

Kęstutis Girnius. Neteisingų mokesčių lyderė1

Vos pradedama kalbėti apie progresinius mokesčius ir teisingesnę mokesčių sistemą, pasipila srautas argumentų, teisinančių dabartinę sistemą.

Kęstutis Girnius. 100 Grybauskaitės dienų: yra kuo džiaugtis
Pilkame Lietuvos politikos peizaže prezidentė Dalia Grybauskaitė yra reta prošvaistė - politikė, kuri kompetentingai atlieka savo pareigas ir išlaiko žmonių pasitikėjimą
Kęstutis Girnius. Visureigiai ir atostogaujanti parlamentarų sąžinė
Kai reikalaujama, kad pensininkai išgyventų iš tūkstančio litų ar mažiau, kai ketinama mažinti pensijas ir visas kitas socialines išmokas, daugelis Seimo narių ramių ramiausiai laukia, kad valstybė kas mėnesį sumokėtų 2000, net 3000 litų už jų automobilių nuomą.
Kęstutis Girnius. Istorinės klaidos atitaisymas
Viliuosi, kad paskutinį kartą rašau apie Arūną Valinską, kuris antradienį turėtų būti atstatydintas iš Seimo pirmininko pareigų.
Kęstutis Girnius. Ryžto ir strateginio mąstymo stoka
Progresiniai mokesčiai yra būtina, bet nepakankama socialinio teisingumo sąlyga
Kęstutis Girnius. Rusijos ir Gruzijos kare laimėtojų nebuvo
Prieš metus prasidėjo penkias dienas trukęs Rusijos ir Gruzijos konfliktas. Dar per anksti skelbti istorijos nuosprendį, bet yra pagrindo manyti, kad laimėtojų nebuvo, nukentėjo abu dalyviai, taip pat ir Amerika.
Kęstutis Girnius. B. Obama ir Amerikos įvaizdis pasaulyje
Prieš vienuolika metų tuometinė Amerikos užsienio reikalų sekretorė Madeleine Albright, teisindama Vašingtono polinkį naudoti jėgą, pareiškė, kad Amerika yra nepakeičiama šalis. „Mes aukštesni. Mes toliau matome ateitį.“
Kęstutis Girnius. G. Kirkilo pėdsakais
Jei Vyriausybė rimtai nepasistengs tartis su visuomene ir atviriau dalytis žiniomis bei ketinimais, jai gresia G.Kirkilo Vyriausybės likimas.
Kęstutis Girnius. Visa karaliaus kariauna
Nežinome, ką išrinktoji prezidentė Dalia Grybauskaitė pakvies į savo komandą, kokiais principais sudarys ją. Bet aišku, kad komandos telkimas yra pirmos svarbos užduotis. Gera komanda puoš prezidentę, silpna gerokai sunkins jos darbą.
Kęstutis Girnius. Ar D.Grybauskaitė taps politike?
Nežinia, ar išrinktajai prezidentei Daliai Grybauskaitei pasiseks patenkinti nepaprastai didelius jos rėmėjų lūkesčius. Daug kas priklausys nuo jos gebėjimo iš finansininkės ir administratorės tapti politike.
Kęstutis Girnius. Laikas reformuoti VSD
Praėjus pusmečiui po naujos valdančiosios koalicijos sudarymo, konservatoriai nesiima rimtesnių žingsnių VSD pertvarkyti ir įgyvendinti savo įsipareigojimus rinkėjams.