Kotryna Kriaučiūnaitė

Religinė diplomatija: Katalikų bažnyčios vaidmuo pasaulyje ir valstybėje

Ką tarptautinėje politikoje veikia Šventasis Sostas?

Filipinų fenomenas: radikalus sekuliarizmas katalikiškame kontekste

Pokolonijinė šiandienos visuomenė egzistuoja akistatoje su postmodernizmu, visose gyvenimo srityse siūlančiu nebrandų vertybių kaitos modelį.