Kristina Sabaliauskaitė

Samsonas ir Dalila mene4

Kodėl Samsono ir Dalilos istorija nuo amžių audrino dailininkų vaizduotę?

Šiandien man gėda, arba apie Mickiewiczių be Mažvydo raidės27

Mums reikia bijoti ne X, Q ir W, ne lotyniškų raidžių, kurios Lietuvoje, atėjusios kartu su raštu, vienuolijomis ir universitetu, gyveno nuo amžių, ir net ne svetimų kultūrų. Mums labiausiai reikia bijoti savo pačių nekultūringumo.