Kristupas Sabolius

Trys Platonai
Kristupas Sabolius - Naujasis Židinys-Aidai

Kristupas Sabolius rašo apie tris naujus po ilgamečio štilio staiga beveik sinchroniškai pasirodžiusius Platono dialogų vertimus – „Alkibijadas“, „Charmidas“ ir „Filebas“.