Kun. Alessandro Barelli SDB

Ką galime nuveikti šį spalį – Ypatingąjį misijų mėnesį?

2019-ųjų spalis turi išskirtinę misijinę reikšmę. Visos vyskupijos, parapijos, bažnytinės bendruomenės yra kviečiamos prisiminti, kad Bažnyčia yra misionieriška iš prigimties.

Vaizdo homilija. Skubinanti Evangelija
Kun. Alessandro Barelli SDB - Bernardinai.TV

Apaštalai atskleidžia, jog jie vis dar mąsto pasaulio kategorijomis: jiems kyla klausimas, kas yra didesnis, kas valdingesnis, turi daugiau galios ir turto, tai yra, kitų akyse yra aukštesnis.

Vaizdo homilija. Geriausias Dievo išradimas4
Kun. Alessandro Barelli SDB - Bernardinai.TV

Priimtas Kristaus Kūnas ne pats tampa mano kūno dalimi, kaip paprastas maistas, o priešingai – aš kaip žmogus tampu Kristaus Kūno dalimi.

Kas yra pašvęstasis gyvenimas?

Vienuolinis gyvenimas nėra užuovėja nuo sunkios kasdienybės. Vienuolinis gyvenimas – tai kilnus žmonių, kurie susitiko Jėzų ir išgirdo jį tariant savo vardą, atsakas.