Kun. Algirdas Akelaitis

Dar kartą apie „ir neleisk mūsų gundyti“

Bažnyčioje ir vėl diskutuojama dėl šeštojo „Tėve mūsų“ maldos kreipinio „ir neleisk mūsų gundyti“. Kun. Algis Akelaitis siūlo atidesnę šio sakinio analizę ir apžvelgia skirtingas šio kreipinio interpretacijas.

Apie tą pačią tylos Bažnyčią, apie kurią kalbėjo Alma54

Ar tik nebus taip, kad dalykai išsakyti straipsnyje taps simptomų gydymu? Kur kas svarbiau (manau, Alma tyčia ironiškai apie tai tyli) klausti, kodėl žmonės nenori melstis kartu.

Kas sudaro Šventąjį Raštą? 15

Į klausimą atsako Vytauto Didžiojo universiteto studentų kapelionas kun. Algis Akelaitis. Paruošė Naujosios evangelizacijos tarnyba.

Kaip teisingai skaityti Šventąjį Raštą?18

Į klausimą atsako Vytauto Didžiojo universiteto studentų kapelionas kun. Algis Akelaitis. Paruošė Naujosios evangelizacijos tarnyba.

Ar Šventasis Raštas yra Tiesa, jei ne viskas, kas jame parašyta, yra teisinga?3

Į klausimą atsako Vytauto Didžiojo universiteto studentų kapelionas kun. Algis Akelaitis. Paruošė Naujosios evangelizacijos tarnyba.

Kun. Algirdas Akelaitis. Apie ištvermę panašaus akivaizdoje – Kainas ir Abelis 228

Akivaizdu, kad mūsų pasakojime pati svarbiausia vieta – tai skirtingas Dievo žvilgsnis į brolių aukas.

Kun. Algirdas Akelaitis. Dar kartą apie „įsčių vaisių“ – kun. V. Aliulio mintis paskaičius29

Kuo bloga (ar nepakankamai gera) yra Šventosios Dvasios įkvėpta Evangelisto Luko formuluotė? Kam reikalingi tie keliolikos žingsnių išvedžiojimai, norint pagrįsti kažkada padarytą (anuo laiku ir anoje situacijoje, ko gero, teisingą) sprendimą?

Diskusija. Kun. A. Akelaitis. Dar kartą „įsčių vaisius“ – žmonėms „iš gatvės“45

Skaitykime, gilinkimės, diskutuokime. Kai jau būsime ką nors supratę – keiskime. Nes dabartinė maldos formuluotė yra tikrai nepateisinama ir nepatenkinama.

Kun. Algirdas Akelaitis. Trylika Gailestingumo Middot. Dievo Vardas181

Ankstesniuose tekstuose (Aperityvas ir Įvadas) pasistengėme įsigilinti į Trylikos Gailestingumo Middot prasmę; jų, kaip maldos teksto turtingumą. Pagaliau esame pasiruošę imtis paeiliui kiekvienos middot.

Kun. Algirdas Akelaitis. Trylika Gailestingumo Middot. Sausokas, bet reikalingas įvadas60

Tęsiame pasivaikščiojimus Gailestingumo paversmiais. Ankstesniame tekste iš daugybės Senojo Testamento tekstų pasirinkome vieną, vadinamą Trylika Gailestingumo savybių (Middot).

Kun. Algirdas Akelaitis. Gailestingumas – vengiant nebrandaus skepticizmo (padrikas aperityvas)57

Net Romoje ima jaustis, kad Lietuvoje – Gailestingumo metai. Atgarsiai – patys įvairiausi: nuo entuziastingų tikinčiųjų iki atsainių skeptikų. Tokioje situacijoje dažniausiai krypstu paskesniųjų pusėn.

Kun. Algirdas Akelaitis. „Šloviname“ ar „giedame“?4

Šį straipsnelį, kuriuo irgi noriu kalbėti apie tikėjimo kalbos reikalus, išprovokavo charizminio atsinaujinimo atneštos naujovės, kurios man, laikančiam save šio sąjūdžio nariu, jau senokai neduoda ramybės.

Kun. Algirdas Akelaitis. Diskusija: „tavo sūnus“ ar „tavo įsčių vaisius“?113

„Bernardinų“ pastogėje mezgasi įdomus svarstymas. Turiu omeny T. Vilucko pasvarstymus mariologine tematika bei kun. V. Aliulio papildymą.

Kun. Algirdas Akelaitis. Įvyko kai kas svarbaus po Lietuvos saule?13

Įtampa tarp kiekybės ir kokybės visada smagi ir provokuojanti. Sugebėti sukviesti minią nėra tas pat, kas pajėgti tą minią pamaitinti. Populiarumas juk yra lazda, kuri gali apdaužyti nagus ją laikančiajam.

Kun. Algirdas Akelaitis. Troliai iš Skandinavijos persikraustė į internetą?80

Viena sritis, kurioje įtikinėjimo klausimas ypač aktualus, yra internetinės diskusijos-forumai.

Kun. Algirdas Akelaitis. Čia - mano, čia - tavo, o čia - Kelių Valdybos6

Kažkokiu būdu aplink besiklostantys įvykiai nuolat įtraukia mus į tikrą kovą, kai neišvengiamai tenka rinktis kada ir kaip pasielgti - pagal sąžinę? pagal patogumą? ar tiesiog – „nusiplauti rankas“.