Kun. Algirdas Toliatas

Dievas bando prisibelsti į mūsų širdis

Ne vien mes ieškome kelio. Kai kada Dievas taip pat kaip piligrimas bando atrasti kelią ir prisibelsti į mūsų širdis.

Tapti duona kitam

Dievui visi esame Jo vaikai, Jis mus įžvelgia ir per mūsų ydų šarvą. Galime patys išsilaisvinti iš šių šarvų ir tapti duona kitam – tai irgi eucharistija. 

Dievo neturime ieškoti vien danguje

Mes pašaukti per gyvenimą eiti Dievo link. Neturime ieškoti Jo vien danguje, nes Jis nusileido iš dangaus. Tapo mums artimas atsiuntęs savo Sūnų žmogui bendrakeleiviu. 

Kristus net ant kryžiaus netampa abejingas

Kristus net ant kryžiaus netampa abejingas, pasaulio neprakeikia, nors, mūsų akimis, ir turi teisę. 

Dievo karalystė nėra kažkur toli

Labiausiai apsigauname ėmę galvoti, kad Dievo karalystė kažkur toli.

Išskleisti sparnus

 Iš tiesų pagrindinė misija žemėje – ne tiek suleisti šaknis, kiek išskleisti sparnus.

Budri širdis

Dievas ištiesia ranką, kad ir į ką atsimuštume, kad ir kokiame gyvenimo ežere kapanotumės. Svarbiausia, kad būtume budrūs ir jos nusitvertume.

Sėkmė nebūtinai suvyniojama į malonius dalykus

Net jei kuri akimirka nėra tokia sėkminga, kaip norėtume, jeigu ji pilna amžinybės ir Dievo, ji vertingesnė už suplanuotą, bet tuščią.

Ir kito siela nėra ištuštėjusi

Sakoma, įpūsti kito gerumą gali tik iš dar rusenančių jo gerumo žarijų. Jo gyvenimo už jį nenugyvensi, bet jei juo tiki, tai gali pažadinti, uždegti, o toliau jis pats turi degti.

Visi esame dužūs kaip moliniai indai

Visi esame pažeidžiami ir trapūs, dužūs kaip moliniai indai, todėl nesaugios situacijos mus baugina. Bet kol nežengsi lemtingo žingsnio, nesužinosi, ar tos ribos galutinės.

Ne Petro protas, o dvasia kalbėjo tiesą

Petras pirmasis atsakė, kad Kristus yra Mesijas, Dievo Sūnus. Ir Jėzus labai subtiliai atsiliepė, kad atsakymą jam įkvėpė Dievas. 

Kokį jaunimą paliksime pasauliui

Ne taip svarbu, kokią Bažnyčią mes paliksime, svarbiau, kokius žmones paliksime Bažnyčiai po savęs.

Esu ištikimas, nes kitaip prarasiu pats save

Esu ištikimas ne todėl, kad esu atsidavęs kitam, o todėl, kad kitaip negaliu, nes prarasiu pats save.

Drąsiai ženkime savo keliu

Sakoma, jei žmogus jaučiasi mylimas ir mylintis, jam nereikia savęs lyginti su kitais, jam nebereikia būti šaunesniam už kitus, ir nereikia ieškoti naudos, kuri iškeltų jį virš kitų.

Šventasis Raštas: skaityti atvira širdimi bei protu

Nesvarbu, kurią ištrauką skaitysime – Šventojo Rašto visatoje kiekvienas atomas turi savo darną ir tvarką. 

Savy atrasti Dievo paveikslą

Jeigu norime, kad Dievas mums gimtų, štai mums misija – atrasti Dievo paveikslą savy, savo mintyse, darbuose, žodžiuose. 

Tiek palaiminti, kiek išalkę

Neblokuokime savęs abejingumu. Tai kiautas, kuris varžo, pančiai, kurie supančioja kojas, geležiniai batai, kurie neleidžia eiti į priekį.

Kad neatsitrenktum į plytų sieną

Malda – tai meditacija kelionėje, dieviškos valios, nekaltos pradžios patirtis, tačiau poteriai be meilės yra tušti ir skamba kaip cimbolai. 

Ar galime užaugti per dieną

Kristus įsakydamas mylėti liepia pasitikėti ir nesustoti, nebijoti, eiti, net jei nieko nematai ir negali pačiupinėti. 

Budri ir nuolanki širdis

Net pačios skausmingiausios patirtys gali būti transformuotos, net pačius blogiausius dalykus Dievo šviesoje galima permainyti. 

Prie prakartėlės

Kiekvienas turime rasti savo kelią prie prakartėlės, kiekvienas prie jos rasime savo draugiją. 

Apčiuopiamos Kalėdos

Kalėdos, kaip žodis, tampantis kūnu, turi tapti apčiuopiamos. Kad taip įvyktų, mums reikia plano, kelių žemėlapio, priimtų eismo taisyklių.

A. Toliatas: „Nešiojamės Dievo atvaizdą savo moliniuose induose. Ir tai yra žmogaus grožis“

Skaitykite ištrauką iš naujosios kunigo Algirdo Toliato knygos „Šeštas jausmas yra pirmas. „Žmogaus ir Dievo metų“ trečioji knyga“. 

48 val. nenutrūkstamai šlovinti Dievą susitikimo su Šventuoju Tėvu belaukiant
Kun. Algirdas Toliatas - Marijos radijas

Greičiausiai nebėra negirdėjusiųjų, kad jau visai visai greitai – rugsėjo 21–25 dienomis – Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Kaip pasirengti jo atvykimui? Be abejo, svarbiausia – dvasiškai.

Didžioji savaitė – didysis klausimas: ar iš tiesų gyvenu
Kun. Algirdas Toliatas - Marijos radijas

Kun. Algirdas Toliatas – apie kunigų gimdytoją Mariją ir Didžiąją savaitę, vedančią į Prisikėlimą.

Didieji knygų atlaidai
Kun. Algirdas Toliatas - Marijos radijas

Vasario 22 d. prasideda vienas iš knygų mėgėjų labiausiai laukiamų metų renginių – Vilniaus knygų mugė. Ji baigsis sekmadienį, vasario 25 d. Renginių bus gausybė, tad geriausia patiems atsiversti programą.

Vaizdo homilija. Advento misija23
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

Esame pratę, kad Kalėdos ir adventas yra vien tai, kas gražu ir miela, o štai čia sutinkame pranašą, kuris supurto: „Duokite tikrų atsivertimo vaisių!“

Artimui dovanotas atšvaitas – geriausias palaiminimas
Kun. Algirdas Toliatas - Marijos radijas

Paskutinį lapkričio sekmadienį minime Pasaulinę žuvusiųjų keliuose atminimo dieną. Ji mums svarbi – Lietuva pagal žūstančiųjų keliuose skaičių vis dar viena iš pirmaujančių pasaulyje. Už tai esame atsakingi visi.

Vaizdo homilija. Jei nori išmokti mylėti, pasižiūrėk į motiną64
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

Meilė Dievui ir meilė artimui – neatskiriamos. Tačiau meilė Dievui gana abstraktus dalykas, tad lengva su ja nejučiomis ir prasilenkti. Kada galiu žinoti, kad išties myliu Dievą? Ir ką reiškia gerai mylėti savo artimą?

Turto menkystė65

Pinigas iš tiesų yra geras tarnas, bet labai blogas šeimininkas, ir tik viena iš mūsų turto išraiškų – ištrauka iš naujos kun. Algirdo Toliato knygos „Gerumo liūnas“.

Kada atšvaitas svarbiau už piniginę1

Artėjant rugsėjui – apie kelius, kultūrą keliuose ir tai, kaip padėti ją kurti. Lietuvos policijos kapeliono kunigo Algirdo Toliato pokalbis su Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininku Vytautu Grašiu.

Padedi vargšui – skolini Dievui2

Kun. Algirdas Toliatas kalbasi su prokurore Edita Ignatavičiūte, dirbančia su labiausiai pažeidžiamais mūsų visuomenės žmonėmis. 

Saugus eismas madingas? Žinoma!

„Jausk atsakomybę už kitus“ – taip skamba dešimtasis, paskutinis Vairuotojo dekalogo įsakymas, kurį aptaria kunigas Algirdas Toliatas.

Šviesa tamsoje5

„Katakombos dažnai siejamos su kankinyste, bet iš tiesų tai yra ramybės, gerumo, atsidavimo vieta. Katakombų labirintuose, kur mažai šviesos ir daug tylos, gali nutilti ir išgirsti savo sielą“, – sako Romos Šv. Sebastijono katakombų direktorius tėvas Stefano.

Rask džiugeną2

Šį kunigo Algirdo Toliato ir aktorės Nijolės Narmontaitės susitikimą inspiravo pačių parašytos knygos ir analogiška patirtis važinėjant po Lietuvą į susitikimus su skaitytojais, dalinant nesuskaitomus autografus. 

Sekmadienio homilija. Kiekviena akimirka – kaip pirma, vienintelė ir paskutinė10
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

Evangelija ragina nebijoti tų, kurie žudo kūną, bet negali pakenkti dvasiai; įspėja daug labiau bijoti tų, kurie gali išplėšti sielą.

Vaizdo homilija. Sekminių misija – sutaikinimas su Dievu3
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

Šventoji Dvasia nusileidžia iki mūsų skurdo, kad mus pakylėtų aukštyn. Tokia ir mūsų užduotis. Jau dabar pradėkime gyventi su Dievu, – ragina kunigas.

Lietuva apkabins pasaulį6
Kun. Algirdas Toliatas - Marijos radijas

Antri metai Lietuvoje rengiama akcija „Taikos glėbys“ – pasaulio žmonės, įvairaus amžiaus, profesijų ir pažiūrų, sutartą valandą kviečiami apsikabinti vardan taikos pasaulyje.

Saugokime kelyje silpnesnį6

Lietuvos policijos kapelionas kunigas Algirdas TOLIATAS kviečia sustoti ties 9-uoju Vairuotojo dekalogo įsakymu.

Sekmadienio homilija. Daryti Dievo darbus63
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

„Dievas daro savo darbus per mane“ – sako kun. Algirdas Toliatas. – Svarbu netapti kliūtimi, o aktyviai leisti Dievui veikti.“

Sekmadienio homilija. Vidinės harmonijos link36
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

Jei galvojame gerai, kuriame Dievo karalystę, jei galvojame blogai – ją griauname. Harmonija, darna, Dievo Karalystė yra tada, kai mūsų mintys, žodžiai ir darbai sutampa. Kaip to siekti?

Kodėl mums reikia nuolankios širdies?8

Yra tokia malda: Dieve, padėk man padaryti visa tai, kas nuo manęs priklauso, priimti visa tai, kas nuo manęs nepriklauso, padėk berti sėklą ir suteik kantrybės leisti jai dygti. Tai du dalykai, du mūsų dvasios stiprybės ginklai.

Nuodėmė yra ir ne vietoje bei ne laiku atlikti geri darbai186

Hebrajų nuomone, nuodėmė yra net ir geri darbai, jei atlikti ne vietoje ir ne laiku. Sunku tokias nuodėmes atskirti, užčiuopti.

Kitas žmogus mums yra kaip deguonis66

Kitas žmogus mums yra būtinybė kaip deguonis, kad galėtume eiti į priekį, kad neapkerpėtume, nepriprastume, neatsipalaiduotume. Gal ir manome, kad amžinasis gyvenimas – kaip amžinoji ramybė, kaip visiškas štilis. Taip nėra.

Žmogus yra pats sau didžiausias priešas9

Pasak Šventojo Rašto, mūsų širdyje yra Šventoji Dvasia, kuri visko išmokys, jeigu girdėsime savyje jos balsą. Tai sunkiausia, nes žmogus yra pats sau didžiausias priešas, pats dažniausiai ir atsiskiria nuo Dievo, nes nepatiki.

Jokia akimirka negrįžta1

Gyvenime niekas nesikartoja, o jei ir kartojasi, tai visą laiką kitaip.

Netrukdykime Dievui veikti8

Reikia tikėti, kad viskas auga net tada, kai nematom, nes žemė pati brandina vaisius, Dievas veikia, nors mes Jo veikimo ir neregime. Man kalbant per mane kalba ir Šventoji Dvasia ir jums per mane gali būti pasakyta daugiau, negu norėjau pasakyti. 

Atleisti reiškia išgyventi skaudžią patirtį, pasimokyti iš jos ir gyventi dar intensyviau3

8-asis Vairuotojo dekalogo įsakymas sako: „Padėk susitikti kaltiems vairuotojams ir jų aukoms tinkamu metu, kad jie galėtų išgyventi išlaisvinamą atleidimą“.

Didžiausi ir gražiausi vaisiai nematomi7

Patys didžiausi ir gražiausi vaisiai yra nematomi. Mums tik atrodo, kad puikiausi vaisiai yra tai, ką pasiekėme, padarėme, pastatėme, sukūrėme, o Dievo akimis nebūtinai taip yra. 

Dievas mūsų laukia ten, kur tikimės mažiausiai193

Dievas laukia pakeliui ten, kur mažiausiai tikimės Jį pamatyti, – akimirkose, kai mūsų siela atviriausia: kai ją degina konfliktai, godumas, skurdas, pažeidžiamumas, negalia, kai ją išgrynina nuoširdus džiaugsmas ir nesavanaudiškas gėris.