Kun. Charles Pope

10 kultūrinių nuostatų, su kuriomis susiduria nūdienos apaštalas (II)
Kun. Charles Pope - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Krikščionims, kurie vis dar mėgina skelbti Evangeliją, svarbu suvokti, kokiomis prielaidomis remiasi jų pašnekovai.

10 kultūrinių nuostatų, su kuriomis susiduria nūdienos apaštalas (I)
Kun. Charles Pope - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Krikščionims, kurie vis dar mėgina skelbti Evangeliją, svarbu suvokti, kokiomis prielaidomis remiasi jų pašnekovai.