Kun. Eitvydas Merkys

Didysis šeštadienis2

Kristaus mirties ir prisikėlimo šventimo viršūnė yra Velyknaktis, šventoji krikščionių naktis. Pasak šv. Augustino, tai yra „visų šventųjų vigilijų motina“. Velykų naktis leidžia krikščionims iš anksto patirti naujosios Jeruzalės džiaugsmą.

Didysis penktadienis1

Šis Jėzaus kančios ir mirties prisiminimas yra vilties ir pergalės pranašas. Didįjį penktadienį nešvenčiama Eucharistija; liturgija, skirta Viešpaties Kančios minėjimui, paprasta ir tyli, jos metu klausome Viešpaties Kančios istorijos.

Vaizdo homilija. „Jus aš draugais vadinu“1
Kun. Eitvydas Merkys - Bernardinai.TV

Jėzus kalba savo mokiniams apie meilę – mini labai dažnai kartojamą, o kartu ir labiausiai nuvertintą žodį. Jėzus kalba apie meilę, kokia Tėvas jį myli.

Verbų, arba Viešpaties Kančios, sekmadienis

Didžiosios savaitės tradicija susiformuoja gana anksti. Paskutinis sekmadienis prieš Velykas kartais būna vadinamas Verbų sekmadieniu, kartais – Kančios sekmadieniu.