Kun. Gediminas Jankūnas

Mk 8, 27–33 „Tu esi Mesijas... Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti“
Kun. Gediminas Jankūnas - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 27–33
„Tu esi Mesijas... Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti“