kun. Jacek Paszenda SDB

Jn 7, 40–53 „Nejaugi Mesijas būtų iš Galilėjos?“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 7, 40–53
„Nejaugi Mesijas būtų iš Galilėjos?“

Jn 7, 1–2. 10. 25–30 „Jie norėjo Jėzų suimti, bet dar nebuvo atėjusi jo valanda“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 7, 1–2. 10. 25–30
„Jie norėjo Jėzų suimti, bet dar nebuvo atėjusi jo valanda“

Jn 5, 31–47 „Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo viltis sudėję“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 5, 31–47
„Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo viltis sudėję“

Lk 1, 26–38 „Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 26–38
„Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“

Jn 5, 1–16 „Žmogus bematant išgijo“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 5, 1–16
„Žmogus bematant išgijo“

Jn 4, 43–54 „Eik, tavo sūnus gyvas!“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 4, 43–54
„Eik, tavo sūnus gyvas!“

Jn 1, 1–18 „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 1, 1–18
„Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“

Jn 1, 35–42 „Radome Mesiją!“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 1, 35–42
„Radome Mesiją!“

Jn 1, 29–34 „Štai Dievo Avinėlis!“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 1, 29–34
„Štai Dievo Avinėlis!“

Jn 1, 19–28 „Po manęs ateis tas, kuris buvo pirmiau už mane“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 1, 19–28
„Po manęs ateis tas, kuris buvo pirmiau už mane“

Lk 2, 16–21 „Jie rado Mariją, Juozapą ir kūdikį... Praslinkus aštuonioms dienoms, jam buvo duotas Jėzaus vardas“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 2, 16–21
„Jie rado Mariją, Juozapą ir kūdikį... Praslinkus aštuonioms dienoms, jam buvo duotas Jėzaus vardas“

Jn 1, 1–18 „Žodis tapo kūnu“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 1, 1–18
„Žodis tapo kūnu“

Lk 2, 36–40 „Ji kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 2, 36–40
„Ji kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo“

Lk 16, 19–31 „Tu atsiėmei gėrybes, o Lozorius – nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 16, 19–31
„Tu atsiėmei gėrybes, o Lozorius – nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“

Lk 9, 43b–45 „Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas.“ „Jie bijojo klausinėti apie šitą kalbą“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 9, 43b–45
„Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas.“ „Jie bijojo klausinėti apie šitą kalbą“

Lk 9, 18–22 „Tu – Dievo Mesijas.“ „Žmogaus Sūnui reikės daug kentėti“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 9, 18–22
„Tu – Dievo Mesijas.“ „Žmogaus Sūnui reikės daug kentėti“

Lk 9, 7–9 „Jonui aš nukirsdinau galvą; o kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus?!“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 9, 7–9
„Jonui aš nukirsdinau galvą; o kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus?!“

Lk 9, 1–6 „Juos išsiuntė Dievo karalystės skelbti, sveikatos ligoniams teikti“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 9, 1–6
„Juos išsiuntė Dievo karalystės skelbti, sveikatos ligoniams teikti“

Lk 8, 19–21 „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 8, 19–21
„Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“

Lk 8, 16–18 „Žiburį stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 8, 16–18
„Žiburį stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą“

Mt 5, 33–37 „O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 33–37
„O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite“

Mt 5, 27–32 „Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 27–32
„Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja“

Jn 17, 1–2. 9. 14–26 „Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 17, 1–2. 9. 14–26
„Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa“

Mt 5, 17–19 „Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 17–19
„Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti“

Mt 10, 7–13 „Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 7–13
„Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“

MERGELĖ MARIJA, BAŽNYČIOS MOTINA Jn 19, 25–34 „Štai tavo sūnus. Štai tavo motina“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

MERGELĖ MARIJA, BAŽNYČIOS MOTINA
Psalmyno II savaitė

Jn 19, 25–34
„Štai tavo sūnus. Štai tavo motina“

Jn 8, 31–42 „Jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 31–42
„Jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi“

Jn 8, 21–30 „Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 21–30
„Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu“

Jn 8, 1–11 „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“.
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 1–11 
„Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“.

Kiek kainuoja Dievo patarnavimai12

Gavau tokį klausimą: Ar galima priimti šv. Komuniją gyvųjų asmenų intencija, kai prašo maldų? Ar Komuniją galima aukoti kaip ir visuotinius atlaidus tik už save arba už mirusiuosius?

Kun. Bosko Dvasinis vadovavimas1
kun. Jacek Paszenda SDB - KUN. BOSKO BLOGAS

Be dvasinio vadovavimo jis nebūtų tiek daug pasiekęs auklėjime, nebūtų išauklėjęs tiek daug šventųjų, jo dvasinė šeima nebūtų tokia didelė.