kun. Jacek Paszenda SDB

Jn 8, 31–42 „Jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 31–42
„Jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi“

Jn 8, 21–30 „Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 21–30
„Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu“

Jn 8, 1–11 „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“.
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 1–11 
„Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“.

Kiek kainuoja Dievo patarnavimai12

Gavau tokį klausimą: Ar galima priimti šv. Komuniją gyvųjų asmenų intencija, kai prašo maldų? Ar Komuniją galima aukoti kaip ir visuotinius atlaidus tik už save arba už mirusiuosius?

Kun. Bosko Dvasinis vadovavimas1
kun. Jacek Paszenda SDB - KUN. BOSKO BLOGAS

Be dvasinio vadovavimo jis nebūtų tiek daug pasiekęs auklėjime, nebūtų išauklėjęs tiek daug šventųjų, jo dvasinė šeima nebūtų tokia didelė.