kun. Jacek Paszenda SDB

Kiek kainuoja Dievo patarnavimai12

Gavau tokį klausimą: Ar galima priimti šv. Komuniją gyvųjų asmenų intencija, kai prašo maldų? Ar Komuniją galima aukoti kaip ir visuotinius atlaidus tik už save arba už mirusiuosius?

Kun. Bosko Dvasinis vadovavimas1
kun. Jacek Paszenda SDB - KUN. BOSKO BLOGAS

Be dvasinio vadovavimo jis nebūtų tiek daug pasiekęs auklėjime, nebūtų išauklėjęs tiek daug šventųjų, jo dvasinė šeima nebūtų tokia didelė.