Kun. Kazimieras Milaševičius OSB

„Nežinojimo debesis“ – vadovėlis siekiantiems dvasinių aukštumų

Kelias į Dievą yra meilė, kurios dėka po truputėlį galime prasiskverbti per tą „nepažinimo debesį“, kad regėtume Tą, kurio alksta mūsų siela.

Tapk tuo, ką gavai iš Dievo: būk palaiminimas!

Jo dovanos neatima iš mūsų laisvės, priešingai, mus išlaisvina. Priimdamas Dievo dovanas žmogus taria Dievui taip ir įeina į giluminį ryšį su Juo.

Petras – Bažnyčios uola ar suklupimo akmuo?

Kai tik Petras pradeda remtis ne Kristumi, o savo akiračiu ir žmogišku supratimu, jis greitai iš uolos, remiančios Bažnyčią, tampa papiktinimo ir suklupimo akmeniu.