Kun. Kęstutis Dvareckas

Mk 3, 31–35 „Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“
Kun. Kęstutis Dvareckas - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 3, 31–35 
„Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“

Apie gyvenimo kardiogramą5

Labai nustebau, kai, regis, dėmesingai mane išklausęs vienuolis ramiai teatsakė, kad viskas gerai, dabar teturiu padėkoti Dievui. Supykau. Jaučiausi neišgirstas.

Vaizdo homilija. Matinami Duona, kad būtume duona4
Kun. Kęstutis Dvareckas - Bernardinai.TV

Šv. Tomas Akvinietis gražiai palygina: maistas tampa mūsų dalimi, o Kristaus Kūnas ir Kraujas – mus padaro Savęs dalimi.

Nacionalinis gailestingumo kongresas: Palaiminimų kelias

Nacionalinio Gailestingumo kongreso procesijos metu buvo apmąstomi aštuoni evangeliniai palaiminimai. Jūsų dėmesiu tądien skambėję mąstymai ir maldos.

Vaizdo homilija. „Kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą“
Kun. Kęstutis Dvareckas - Bernardinai.TV

Šiandien Visuotinė Bažnyčia mini Verbų sekmadienį ir apmąsto Viešpaties kančią.

Mokytis iš Marijos6

Mąstydamas, kalbėdamas, rašydamas apie prieš mus gyvenusius žmones visuomet susiduriu su tuo pačiu gundymu – galvoti, kad anuomet viskas buvo kitaip

Vaizdo homilija. Perspėjimas „tvarkingiesiems“
Kun. Kęstutis Dvareckas - Bernardinai.TV

„Norėtųsi šiandien kreiptis į susitvarkiusiuosius, – sako kunigas Kęstutis Dvareckas – kadangi dauguma esame ir pakrikštyti, ir priėmę Pirmąją Komuniją, ir Sutvirtinimo sakramentą.“

Vaizdo homilija. Nutilti, įsiklausyti, apmąstyti ir veikti14

Šio sekmadienio Evangelija pasakoja epizodą, kai Simonas su draugais žvejais kiaurą naktį nieko nepagavo, bet pasitikėdami Jėzumi dar kartą užmetė tinklus ir pagavo tiek, kad valtis kone skendo.

„Nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume“8

Dažnai, norėdami kitiems padėti, pamirštame savo ribotumą, kuris yra neatsiejamas nuo žmogiškumo.

Jei Dievui pasiseks mus nugalėti1

Tenka apgailestauti, kad Lietuvoje pastebimas dar pernelyg stiprus atskyrimas: vienoje pusėje – mes, vargšai, molinukai, patiriantys labai sunkių gyvenimo situacijų, kitoje – jie, tie, ypatingi šventieji, kurių gyvenimuose Dievas veikė.

Mokytis iš Marijos1

Mąstydamas, kalbėdamas, rašydamas apie prieš mus gyvenusius žmones visuomet susiduriu su tuo pačiu gundymu – galvoti, kad anuomet viskas buvo kitaip

Kas tikrai suteršia?1
Kun. Kęstutis Dvareckas - Bernardinai.TV

Šiandien Jėzus atima iš mūsų tokį mielą pasiteisinimą: „Visi taip daro“ arba „aplinka kalta“. Jis nedviprasmiškai sako: niekas, net tie dalykai, kuriuos labai norėtume turėti kaip galiojančius pasiteisinimus, negali manęs sutepti, tik aš pats.

Apie didžiausią turtą11

Turbūt labiausiai šiandien mus vienijanti iliuzija – kad laimingi būsime, kai pakankamai turėsime, kai galėsime užtikrintai tarti: visko užtenka, dabar gali mano siela linksmintis, pokyliauti – žodžiu, pagyventi, nes pakankamai uždirbta ir sukaupta

Penki atsakomybės stulpai4

Pirminė atsakingo gyvenimo sąlyga – pripažinimas, jog mano gyvenimas nėra vien mano – kad Jis man dovanotas, patikėtas.

Paprasta… Ne prasta…7

Iš kur kyla mano liguistas pomėgis/poreikis viską komplikuoti? Gal ir per paprasta, bet atsakymas man aiškus – nuodėmė. Visų pirma – netikėjimo.

Atspindys7

Skubėdami gyventi neretai vengiame tėvų: ką naujo pasakys? Vėl mokys? Nesupras?

Būti kančios akivaizdoje

Labiausiai džiaugiuosi su kenčiančiu žmogumi susitikimais, kuriuose žvelgėme ne tik vienas į kitą, bet ir į Jėzų, mokėmės iš Jo romumo ir nuolankumo. Jėzus pabrėžė, kad daro tai, kam siųstas, kalba tai – ką girdėjęs.

Bernardinai TV. Sekmadienio homilija. Geriausias laikas – šiandien 2
Kun. Kęstutis Dvareckas - Bernardinai.TV

Geriausias laikas melstis, daryti gera, krauti lobį danguje yra šiandien. Pakanka šiandien neišvengti, nepabėgti, neatidėti, išgyventi, iškęsti, mylėti, daryti.

Jėzaus Kristaus kančios kelio apmąstymas1

Kunigo Kęstučio Dvarecko pasiūlytas Jėzaus Kristaus kančios kelio apmąstymas. Siūlome tekstą ir garso skaidres.

Kun. Kęstutis Dvareckas. Ar tikrai Dievas nori per daug?6
Kun. Kęstutis Dvareckas - Bernardinai.TV

Nuo pat Gerosios Naujienos skelbimo pradžios Jėzaus žodžiai ir elgesys sužadindavo nevienareikšmiškų reakcijų. 

Kunigas Kęstutis Dvareckas. Kaip gimsta viltis?..

Viltis gimsta griuvėsiuose, ant šiaudų, kaip mažas Kūdikis, kurio galima nepastebėti, nevertinti, išsižadėti… Kai jautiesi visiškai pralaimėjęs, niekas ar niekšas, yra Tas, kuris myli tave ir tokį...

Kun. Kęstutis Dvareckas. Kad žibintas neužgestų
Kun. Kęstutis Dvareckas - Bernardinai.TV

Snaudulys buvo apėmęs tiek protingas, tiek ir paikas mergaites, laukusias, kada atvyks jaunikis, pakviesiantis jas į vestuvių pokylį. Ką daryti, kad ir mes visada rastume savo žibintus degančius?

Kun. Kęstutis Dvareckas. Gyventi be nuosėdų6
Kun. Kęstutis Dvareckas - Bernardinai.TV

Ar tikrai žinome, kad mums gyvenime be galo pasisekė? Kad be jokių mūsų nuopelnų ar pastangų mums nubraukta milžiniško dydžio skola?

Kun. Kęstutis Dvareckas. Žaizdų palaima48
Kun. Kęstutis Dvareckas - Bernardinai.TV

Gyvenimo žaizdos neretai tampa tiesiausiu keliu į savęs pažinimą ir Dievo poreikio pripažinimą. Palaimintos žaizdos.

Kun. Kęstutis Dvareckas. Gailestingumas – įpareigojimas prisikelti1
Kun. Kęstutis Dvareckas - Bernardinai.TV

Ar gailestingumas reikalingas visiems? Ar tai nėra vien „silpnųjų“ reikalas? Ką man asmeniškai reiškia per ses. Faustiną mūsų dienų pasauliui pakartota žinia?

Kun. Kęstutis Dvareckas. Kryžiaus kelelis9

Siūlome Jums labai savitus Kryžiaus kelio apmąstymus. Jie parašyti kunigo Kęstučio 2007 metų Gavėnios metu, Lukiškių kalėjime. Tai buvo iš tiesų tamsi naktis, gilus apleistumo jausmas, dialogas su Viešpačiu, žengiant savąjį kryžiaus kelelį.

Kun. Kęstutis Dvareckas. Nubausti malone1

Skubam ir lekiam. Stebėtojai sako, kad šie laikai pasižymi bėgimu... Kur? Į darbą, namo, pas tėvus ar vaikus, į mirtį? O gal nuo ko? Nuo bėdų, nuo nepriteklių, nuo priešų, nuo savęs?

Kun. Kęstutis Dvareckas. Auginami dangui5
Kun. Kęstutis Dvareckas - Bernardinai.TV

Mes visada mieliau renkamės tai, kas mums atrodo gera. Kažkas netgi įtikino mus, kad gyvenimas privalo būti niekeno nedrumsčiamas malonumas... Ar tai tiesa? Ar sunkume, išmėginime, kryžiuje kartais taip pat neslypi palaiminimas?

Kun. Kęstutis Dvareckas. Aš esu tas, kuris jums patinka

Gyveno kartą žmogus... Neilgai ir nelaimingai... Daug pasiekusių tėvų sūpuojamas it mantrą girdėjo – tu pats nuostabiausias, gražiausias, protingiausias. Bet - dėl skonio neisginčijama.

Kun. Kęstutis Dvareckas. Tėvo rankose22
Kun. Kęstutis Dvareckas - Bernardinai.TV

Kai gyvenimas teka ne ta vaga, kuria norėtume, kai įvykiai klostosi ne pagal mūsų valią, puolame ieškoti Dievo pagalbos ar net kaltinti jį. Tačiau ar teisinga Dievą įsivaizduoti kaip mums skolingą darbdavį?

Kun. Kęstutis Dvareckas. „Dievui nereikia mano nuopelnų – Jam reikia manęs paties“50

Kunigas Kęstutis teigia: „Dievui nėra per menkų žmonių, ir Jis sutinka dėl žmogaus nusižeminti, priimti patyčias, nusileisti iki paties dugno. Jam nereikia mano nuopelnų, jam reikia manęs paties ir dėl manęs Jis pasirengęs viską padaryti.“

Kun. Kęstutis Dvareckas. Viešpatie, išmokyk mus melstis...5

Kalbėt apie Dievą, kaip apie Tvėrėją, kreiptis į Jį kaip į Visagalį – yra viena, bet į Dievą kreiptis kreipiniu „Tėve“ reikia drąsos būti Jo vaiku...

Kun. Kęstutis Dvareckas. Laukiamasis ateis3

Laukimo skausmas klaidingai tapatinamas su savigaila atmieštu bejėgiškumu.

„Mažoji studija“. Kun. Kęstutis Dvareckas apie narkotikus, kunigystę ir kelią laisvės link9
Kun. Kęstutis Dvareckas - Mažoji studija

Vilniaus pašonėjė, Pavilnyje, Marijos tarnaičių vienuolijos patalpoje prisiglaudusi keista bendruomenė – trys vyrai. Anksčiau buvo dar trys. Juos vienija priklausomybė nuo alkoholio ar narkotikų.

Kun. Kęstutis Dvareckas. Motinai po Kryžiumi3

Et, kad ir kaip nesinori šventinę dieną kalbėt apie kančią, bet tikrasis Motinų grožis kančioje spindi ryškiausiai...