Kun. Marius Talutis

Adelė Dirsytė – kankinė, kurios žodžiais meldėsi popiežius
Kun. Marius Talutis - Magnificat leidiniai

Vargu ar Adelė galėjo numatyti, kad jos surašytos maldos vėliau bus spausdinamos milijoniniais tiražais, jomis melsis ir žavėsis būsimasis popiežius šventasis Paulius VI.

Pal. Teofilius Matulionis – laisvas žmogus
Kun. Marius Talutis - Magnificat leidiniai

Nors Teofiliui Matulioniui teko 16 metų kalėti beveik dešimtyje įkalinimo įstaigų, laikydamasis Kristaus Evangelijos, jis išliko tvirtas tiesos liudytojas ir laisvas žmogus.

„Tegul Dievas saugo, kad teisėjai nepastebėtų manyje neapykantos“
Kun. Marius Talutis - Magnificat leidiniai

Prieš 90 m. gimė kun. Juozas Zdebskis. Jis sakydavo: „Kai aš iš meilės išeinu iš krantų, tai aš jau nebeturiu parapijos ribų. Visi mano parapija, visi – mano.“

Moteris, nešusi šviesą
Kun. Marius Talutis - Magnificat leidiniai

Sibiro tremtyje Adelė rašė maldas ant tošies gabalėlių, laikraščio skiaučių ir sudėjo jas į mažą knygelę „Marija, gelbėk mus“. 

Nors mūsų tebūtų ir truputis
Kun. Marius Talutis - Magnificat leidiniai

Kun. A. Lipniūnas su vilties kupinu optimizmu žvelgė ne tik į save, bet ir į tautos ateitį: „Mes matysime prisikėlusią Lietuvą Dievo malonėje, prisikėlusias visas širdis meilėje.“

Trapiu kūnu sustabdžiusi tankus
Kun. Marius Talutis - Magnificat leidiniai

Už trumpų biografijos faktų, sutelpančių į kelis sakinius, glūdi mums nepažinta žmogaus siela. Iš prigimties jautri, kukli ir tyli mergina parodė nepaprastą drąsą ir ištikimybę Tėvynei.

Palaimintasis vysk. Teofilius – Dievo gailestingumo apaštalas

Pal. Teofilius nepaminėtas šv. Faustinos raštuose, bet jo pastangos pritaikyti ir skleisti pamaldumą lietuviškai kalbantiems tikintiesiems reiškė pasaulinio paplitimo pradžią.

Popiežiaus vizitas – lyg Teofiliaus pamokslas pontifiko lūpomis ir gestais

Lietuvoje popiežius neįvardijo nei vieno mūsų šventojo, nepaminėjo pal. Teofiliaus. Visgi daugiau nei žodžiais buvo pasakyta simboliais, prisilietimais, ašaromis ir malda.

Likus 55 metams iki beatifikacijos10

1962 m., birželio 25 d., pirmadienis. Šeduva. KGB sekamą Teofilių Matulionį aplanko moteris iš Šiaulių. Skaitykite jų pokalbio stenogramą. 

Garbingojo Teofiliaus keliais19

Keliaukime! Svarbių arkiv. T. Matulioniui pažinti vietų sąrašą sudaręs kun. Marius Talutis kviečia leistis į kelionę po Lietuvą, ir ne tik.