Kun. Michael E. Gaitley, MIC

Pasiaukojimas Švč. Mergelei Marijai – kas tai?
Kun. Michael E. Gaitley - Katalikų pasaulio leidiniai

Marijos užduotis yra teikti dvasinį gyvenimą krikščionims, maitinti ir ugdyti juos malonėje, padėti jiems augti Kristuje. Trumpai tariant, Marijos darbas − padėti mums šventėti.