Kun. Mindaugas Slapšinskas OP

Patricijos Palaimintasis. Ieškant šiuolaikinės bažnytinės dailės įtaigumo

P. Jurkšaitytės Palaimintasis šventumu spinduliuoja ne dėl šventiesiems įprastai priskiriamų atributų, bet dėl šilto žmogiškumo, kuriuo dvelkia kūrinys.

Bibliniai pasiklaidžiojimai R. Aškinytės romane „Istorija kaip upė“

Pasakojimo „Istorija kaip upė“ moterų gyvenimai, troškimai ir patirtis kalba, kad Pažadėtoji žemė – vyro kūnas, mylintis neprievartos vyras.

Tą rūsčiąją valandą vėlei džiazuos

Lapkričio 5 d. Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje vyks Vėlinių koncertas. Pokalbis su vienu iš koncerto kūrėjų gitaristu, kompozitoriumi Juozu Milašiumi.

Sekmadienio homilija. Žodžio ir žvilgsnio galia1

Aptardamas šio sekmadienio evangelinį pasakojimą apie Lozoriaus prikėlimo istoriją, kunigas pasitelkia garsių italų dailininkų Giotto ir Duccio darbus.