Kun. Mozė Mitkevičius

Akmuo ir mes
Kun. Mozė Mitkevičius - Mažoji studija

Velykos dabar siūlo mums ne pergalių scenarijus. Kviečia pasikliauti tuo, kuris buvo prikeltas. Ir kuris kartojo: „Nebijokite!“

Didysis penktadienis: kryžius – prakilniausias Jėzaus Sostas, kančia – Jo karūna

„Šitas yra mano išrinktasis Sūnus, klausykite Jo“, – skelbė ant Taboro kalno pasigirdęs balsas. Didįjį penktadienį vietoje šio balso – spengianti tyla.

Simeono giesmė: iškeliauti, kai gyvenime jau nieko nebetrūksta

Simeonas trokšta iškeliauti ne todėl, kad senatvė daugiau nieko nepasiūlys. Jis gali iškeliauti, nes apskritai gyvenime jam jau nieko nebetrūksta, jis pasiekė pilnatvę, regėdamas Dievo Išgelbėjimą. 

„Garbė Dievui aukštybėse“ – ne vien tik gimtadienio sveikinimas

Ši angelų giesmė nėra vien tik sveikinimo atviruko tekstas gimtadienio proga, tai ir esminio įvykio Išganymo istorijoje paskelbimas, kurio vienintelis motyvas yra paties Dievo meilė.

Mergelės Marijos paveikslas himne „Magnificat“

Marija be jokių nevertumo protestų ir lyriškų išaukštinimų suvokia, jog jos gyvenimas yra gryniausia Dievo malonė, į kurią ji atsako giedodama šlovinimo giesmę.

Svajonės – priešnuodis nevilčiai

Svajoti reiškia įsiklausyti į savo giliausius troškimus, į Dievo balsą mumyse ir tuo gyventi.

Dievo ilgesys – žvaigždė, kviečianti į kelionę kiekvieną
Kun. Mozė Mitkevičius - Bernardinai.TV

Jėzus Kristus yra įsikūnijęs Dievas – niekada iki to įvykio Dievas nebuvo taip priartėjęs prie žmogaus. Trijų Karalių šventė padeda suprasti, kad ir žmogus iki tol neturėjo galimybės taip labai priartėti prie Dievo.

A. Narbekovas: „Kur žmogus, ten ir gailestingumas... Ten jo vieta“47

Mano supratimu, kad būtumei neišganytas, reikia velniškai daug dirbti, pabrėžiu – velniškai. Kitaip tariant, reikia labai daug stengtis ir labai tam priešintis, norint nepatekti pas Viešpatį.

Man svarbu. Gavėnios mokykla1
Kun. Mozė Mitkevičius - Bernardinai.TV

Kam skirtas gavėnios laikas, kokia jo žinia? Kodėl šis metas siejamas su atgaila ir pasninku? Apie tai – kun. Mozės Mitkevičiaus komentaras.