Kun. Mozė Mitkevičius

Svajonės – priešnuodis nevilčiai

Svajoti reiškia įsiklausyti į savo giliausius troškimus, į Dievo balsą mumyse ir tuo gyventi.

Dievo ilgesys – žvaigždė, kviečianti į kelionę kiekvieną
Kun. Mozė Mitkevičius - Bernardinai.TV

Jėzus Kristus yra įsikūnijęs Dievas – niekada iki to įvykio Dievas nebuvo taip priartėjęs prie žmogaus. Trijų Karalių šventė padeda suprasti, kad ir žmogus iki tol neturėjo galimybės taip labai priartėti prie Dievo.

A. Narbekovas: „Kur žmogus, ten ir gailestingumas... Ten jo vieta“47

Mano supratimu, kad būtumei neišganytas, reikia velniškai daug dirbti, pabrėžiu – velniškai. Kitaip tariant, reikia labai daug stengtis ir labai tam priešintis, norint nepatekti pas Viešpatį.

Man svarbu. Gavėnios mokykla1
Kun. Mozė Mitkevičius - Bernardinai.TV

Kam skirtas gavėnios laikas, kokia jo žinia? Kodėl šis metas siejamas su atgaila ir pasninku? Apie tai – kun. Mozės Mitkevičiaus komentaras.