Kun. Pranciškus Ksaveras Cazali CSJ

Paskutinių laikų valksmas

Mesti gailestingumo tinklus paskutiniams laikams reiškia supažindinti su veidu prisikėlusio Jėzaus, kuris per kančią ir mirtį perėjo pasaulio gyvenimui.

Kokia liepsna dega mumyse?1

Nuodėmė yra kaip liepsna, žavi ir šilta, tačiau ji – trumpalaikė. Ji palieka tik pelenų, pilkų ir šaltų.

Gailestingumas yra Veidas14

Žmogus, kuris pasitiki savo gražiomis mintimis apie gailestingumą, lengvai puola į neviltį, kai gyvenimas jį pažadina iš snaudulio ir jam parodo blogio galią bei tikrąją jo nuodėmę.

Vaizdo homilija. Kanos vestuvės – meilės dramos simbolis10

Skaitinį komentuoja joanitas kun. Pranciškus Ksaveras CSJ, sakydamas, jog vestuvės Kanoje yra žmogaus išgyvenamos meilės dramos pirmavaizdis.

Šv. Jono bendruomenė: ištakos ir šiandiena
Kun. Pranciškus Ksaveras Cazali CSJ - Magnificat leidiniai

Šv. Jono bendruomenė dar yra vadinama Šv. Jono šeima. Ją sudaro trys savarankiškos vienuolijos: šv. Jono broliai, šv. Jono apaštalinės seserys ir šv. Jono kontempliatyviosios seserys.

Vaizdo homilija. Paradoksalus pasitraukimas

Jėzaus pasitraukimas iš šio pasaulio Šeštinių dieną yra paradoksalus. Mokiniai netenka mylimo žmogaus, kurį jie būtų norėję sulaikyti, tačiau jie nėra nusiminę ir prislėgti, o atvirkščiai – kupini dvigubai daugiau gyvybės.