Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Mt 26, 36–42 „Mano siela mirtinai nuliūdusi“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

IX eilinė savaitė

Mt 26, 36–42
„Mano siela mirtinai nuliūdusi“

Mk 12, 18–27 „Jis gi ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

IX eilinė savaitė

Mk 12, 18–27
„Jis gi ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas“

Mk 12, 13–17 „Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

IX eilinė savaitė

Mk 12, 13–17
„Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“

Jn 19, 25–34 „Štai tavo sūnus. Štai tavo motina“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Švč. Mergelė Marija, Bažnyčios Motina

Jn 19, 25–34
„Štai tavo sūnus. Štai tavo motina“

Jn 6, 44–51 „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

III Velykų savaitė

Jn 6, 44–51
„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“

Mt 11, 25–30 „Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

III Velykų savaitė

Mt 11, 25–30
„Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“

Apie dvasines ir pinigines aukas

Šventasis Raštas moko, kad išorinė auka visada turi būti dvasinės aukos išraiška. Ką tai reiškia? 

Mt 4, 1–11 „Jėzaus gundymas“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 4, 1–11
„Jėzaus gundymas“

Lk 5, 27–32 „Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 5, 27–32
„Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“

Mt 9, 14–15 „Kai jaunikis bus atskirtas, ir tada jie pasninkaus“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 9, 14–15
„Kai jaunikis bus atskirtas, ir tada jie pasninkaus“

Lk 9, 22–25 „Kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 9, 22–25
„Kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“

Mt 6, 1–6. 16–18 „Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 6, 1–6. 16–18
„Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“

Mk 9, 30–37 „Žmogaus Sūnus bus atiduotas. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 30–37
„Žmogaus Sūnus bus atiduotas. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis“

Mk 9, 14–29 „Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 14–29
„Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!“

Kaip kovoti?

Gyvenimo rūpesčiai, baimės ir skuba pamažu užgriozdina žmogaus širdį tokiais susidomėjimais, kad domėjimasis Dievo valia paprasčiausiai išnyksta. Tad kur rasti priešnuodį?

Lk 23, 35–43 „Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 23, 35–43
„Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“

Lk 20, 27–40 „Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 20, 27–40
„Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų“

Lk 19, 45–48 „Pavertėte Dievo namus plėšikų lindyne“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 19, 45–48
„Pavertėte Dievo namus plėšikų lindyne“

Mt 12, 46–50 „Ištiesęs ranką į mokinius, tarė: 'Štai mano motina ir mano broliai!'“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 12, 46–50
„Ištiesęs ranką į mokinius, tarė: 'Štai mano motina ir mano broliai!'“

Lk 19, 11–28 „Kodėl neleidai mano pinigų apyvarton?“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 19, 11–28
„Kodėl neleidai mano pinigų apyvarton?“

Lk 19, 1–10 „Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 19, 1–10
„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“

Lk 18, 35–43 „Ko nori, kad tau padaryčiau? – Viešpatie, kad regėčiau!“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 18, 35–43
„Ko nori, kad tau padaryčiau? – Viešpatie, kad regėčiau!“

Kodėl turime skelbti?

Kiekvienam mūsų laikų žmogui, suvokia jis tai ar ne, šio skelbimo reikia. Mums tenka atsakomybė kitiems perduoti tai, ką patys esame gavę iš malonės.

XVI EILINIS SEKMADIENIS Lk 10, 38–42 „Morta jį pakvietė į svečius. Marija išsirinko geriausiąją dalį“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

XVI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Lk 10, 38–42
„Morta jį pakvietė į svečius. Marija išsirinko geriausiąją dalį“

Mt 12, 14–21 „Įspėdavo, kad jo nepagarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo žodžiai“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 12, 14–21
„Įspėdavo, kad jo nepagarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo žodžiai“

Mt 12, 1–8 „Žmogaus Sūnus yra šeštadienio Viešpats“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 12, 1–8
„Žmogaus Sūnus yra šeštadienio Viešpats“

Mt 11, 28–30 „Aš romus ir nuolankios širdies“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 28–30
„Aš romus ir nuolankios širdies“

Mt 11, 25–27 „Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 25–27
„Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“

Mt 11, 20–24 „Tyrui ir Sidonui bei Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną, negu jums!“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 20–24
„Tyrui ir Sidonui bei Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną, negu jums!“

Mt 10, 34 – 11, 1 „Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 10, 34 – 11, 1
„Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo“

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės) Lk 9, 11b–17 „Visi pavalgė iki soties“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 9, 11b–17
„Visi pavalgė iki soties“

Devintinių homilija. Dvylika pintinių likučių
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Bernardinai.TV

Evangelija šia proga kalba apie duonos padauginimą. Įvykį, kuris giliai įsirėžė į pirmųjų krikščionių sąmonę – apie jį pasakoja visos keturios Evangelijos. 

Jn 6, 60–69 „Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 60–69
„Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“

Jn 6, 52–59 „Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 52–59
„Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“

Jn 6, 44–51 „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 44–51
„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“

Jn 6, 35–40 „Tokia mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų, turėtų amžinąjį gyvenimą“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 35–40
„Tokia mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų, turėtų amžinąjį gyvenimą“

Jn 6, 30–35 „Ne Mozė, bet mano Tėvas duoda iš dangaus tikrosios duonos“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 30–35
„Ne Mozė, bet mano Tėvas duoda iš dangaus tikrosios duonos“

Jn 6, 22–29 „Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui!“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 22–29
„Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui!“

Tikėjimas ar / ir darbai

Krikščionybė neaiškina žmonėms, ką jie turi daryti, bet pradeda nuo to, ką Dievas padarė jiems per Jėzų Kristų. 

Šventi, nes priklausome Dievui

Biblijoje vien tik Dievas yra šventas (hebr. kadôš). Žmonės, daiktai, dienos ir kita savo šventumą (hebr. kodeš) gauna tiktai iš Dievo. 

Sekmadienio homilija. Kam mus įpareigoja vaiko orumas
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Bernardinai.TV

Paskutinis metų sekmadienis yra skirtas šventosios Šeimos šventei. Šiai dienai parinkta Evangelijos ištrauka pateikia svarbią pamoką mums visiems.

Neregimasis Dievas tapo regimas

Įsikūnijimo žinia skelbia, jog neregimasis Dievas įžengė į regimąjį pasaulį, kad mes, kurie esame susieti su šiuo pasauliu, galėtume Jį atpažinti, suprasti ir pamilti.

Dievo balsas žmoguje

Sąžinė yra Dievo balsas žmoguje. Dievas mums įdiegė tai, ko neturi gyvūnai, – gebėjimą pažvelgti į save tarsi iš šalies, žinoti savo vertę dorovės požiūriu. 

Sekmadienio homilija. Ne vien savo jėgomis
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Bernardinai.TV

Santuokos neišardomumas - visais laikais aktuali tema. Tekste girdime garsiuosius Jėzaus žodžius, tapusius ir sutuoktinių priesaikos dalimi: „Ką Dievas sujungė – žmogus teneperskiria.“

Ką gi švenčiame per Sekmines?

Sekminės buvo švenčiamos dar iki Šventosios Dvasios nužengimo, tai yra iki krikščionių Sekminių.

Šventoji Dvasia yra advokatas

Gyvendami žemėje mes negalime iki galo suvokti Dievo ir pasakyti suprantamai, kas yra Dievo Dvasia, tačiau galime pabandyti sužinoti, kas Ji yra mums.

Bernardinai TV. Apie maldą3
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Bernardinai.TV

Kaip teigia br. Ramūnas, turime laisvę tikėti arba ne. Lygiai taip pat turime ir laisvę melstis arba nesimelsti. Bet tikėjime neužtenka vien tikėti Dievu. Reikalingas santykis ir bendrystė. Būtent maldoje ši bendrystė įvyksta ir tampame artimi Dievui.

Švč. Jėzaus Vardas3

„Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą“.

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM. Aukos liturgijos kryptis

Šventąsias Mišias sudaro dvi pagrindinės dalys – Žodžio liturgija ir Aukos liturgija. Visai suprantama, kad pirmosios dalies apeigos – šv. Mišių pradžia bei Dievo žodžio skaitymas ir skelbimas – vyksta artimai bendraujant su Mišių dalyviais.

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM. Jėzaus malda (VII)

Apibendrinant Jėzaus maldos istorinę raidą, reikėtų pabrėžti, kad asmeniškas dvasios tėvo arba vyresniojo vadovavimas, kalbant šią maldą, yra svari pagalba. Paklusnumas, praktikuojant šią maldą ir kitose gyvenimo srityse, Rytų Bažnyčioje yra ypač pabrėžiamas.