Kun. Robertas Urbonavičius

Marijos troškimas

Marija iš Magdalos puikiai žinojo ko trokšta jos širdis  Kristaus, vienintelio, kuris gali numalšinti mūsų meilės troškulį. 

Motinos tyla

Meditacija pirmajai šv. Velykų savaitei.

Prisikėlimo link. Dizmo troškimas

Nusidėjėlis tampa šventuoju, pasmerktasis pragarui – pirmuoju Naujojo Rojaus gyventoju. Tai yra Geroji Velykų Žinia mums. Su Kristumi niekas nėra prarasta. 

Marijos sužadėtinis Juozapas – šventasis mūsų laikams

Juozapas yra puikus pavyzdys ir bičiulis pirmiausia katalikams vyrams, kurie stengiasi sekti Kristumi ir atremti šio laikmečio išbandymus bei iššūkius.

Prisikėlimo link. Abraomo meilė

Abraomo ranka, laikanti peilį, buvo sustabdyta. Atėjus laiko pilnatvei, Tėvas pats paaukojo savo Mylimąjį Sūnų už mus visus. Visada meilė. 

Jn 4, 5–42 „Versmė vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė 

Jn 4, 5–42
„Versmė vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“

Lk 15, 1–3. 11–32 „Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 15, 1–3. 11–32
„Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“

Mt 21, 33–43. 45–46 „Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį!“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 21, 33–43. 45–46
„Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį!“

Lk 16, 19–31 „Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 16, 19–31
„Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“

Mt 20, 17–28 „Jie pasmerks jį mirti“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 20, 17–28
„Jie pasmerks jį mirti“

Mt 23, 1–12 „Jie kalba, bet nedaro“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 23, 1–12
„Jie kalba, bet nedaro“

Lk 6, 36–38 „Atleiskite, ir jums bus atleista“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 6, 36–38
„Atleiskite, ir jums bus atleista“

Nepažintas Kazimieras

Kuo šių dienų Lietuvai galėtų būti aktualus šventasis Kazimieras?

Prisikėlimo link. Adomo malda

Apie pirmojo žmogaus ir mūsų visų viltį. Meditacija pirmai gavėnios savaitei.

Mt 5, 17–37 „Jūsų protėviams buvo pasakyta; o aš jums sakau...“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 17–37
„Jūsų protėviams buvo pasakyta; o aš jums sakau...“

Tikrasis celibato idėjos autorius – Jėzus Kristus

Celibatas nėra dogma, jis nėra Viešpaties įsakytas, tačiau tai Viešpaties dovana, kurią Katalikų Bažnyčia turėtų vertinti ir išlaikyti.

Mk 4, 1–20 „Sėjėjas išsirengė sėti“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 4, 1–20
„Sėjėjas išsirengė sėti“

Kaune – vakaras Dievo tarnaitei Elenai Spirgevičiūtei atminti

Minint 76-ąsias Dievo Elenos Spirgevičiūtės kankinystės metines, Kauno šv. Antano Paduviečio parapijoje vyks renginys, skirtas susipažinti su šios Dievo tarnaitės gyvenimu.

Patirti adventą. Mergelės ramybė

„Pasaulis tvyrojo tamsoje, o Amžinoji Išmintis jau buvo nužengusi nuo Sosto į žmonių tarpą.“ Meditacija paskutinei advento dienai.

Patirti adventą. Juozapo išbandymas

„Kai atrodo, jog viskas prarasta ir baigta, – ateik į pagalbą, ištvermingasis Juozapai.“

Patirti adventą. Paslėptas Elžbietos džiaugsmas

Jono Krikštytojo motina Elžbieta gali išmokyti branginti akimirkas, kai pas mus apsilanko Viešpats. Meditacija II advento savaitei.

Mt 3, 1–12 „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 3, 1–12
„Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6–8 „Matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6–8
„Matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių“

Mt 9, 27–31 „Tikėdami Jėzų pagyja du neregiai“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 9, 27–31
„Tikėdami Jėzų pagyja du neregiai“

Mt 7, 21. 24–27 „Kas vykdo Tėvo valią, įeis į dangaus karalystę“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 7, 21. 24–27
„Kas vykdo Tėvo valią, įeis į dangaus karalystę“

Mt 15, 29–37 „Jėzus pagydo ligonius ir padaugina duoną“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 15, 29–37
„Jėzus pagydo ligonius ir padaugina duoną“

Patirti adventą. Zacharijo tyla

Turbūt niekada nebuvai toks laimingas, Zacharijau, kaip tuos devynis tylos mėnesius iki meto, kol tavoji žmona pagimdė sūnų, kurį paėmęs pragydai šlovinimo giesme.

Lk 10, 21–24 „Jėzus pradžiunga Šventąja Dvasia“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 10, 21–24
„Jėzus pradžiunga Šventąja Dvasia“

Mt 8, 5–11 „Daugelis ateis iš rytų ir vakarų į dangaus Karalystę“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 8, 5–11
„Daugelis ateis iš rytų ir vakarų į dangaus Karalystę“

Mergelė Marija – tikroji Dievo Šventykla

Lapkričio 21-oji – Švč. Mergelės Marijos Paaukojimo šventė. Kokia jos kilmė ir prasmė?

Linkiu laimingos mirties, arba Ars moriendi

Mirtis neišvengiama, jai reikia ruoštis, sako kun. R. Urbonavičius. Tačiau kaip nebijoti ir su viltimi pasitikti šį didįjį egzaminą? 

Ar kunigais tapę vedę vyrai išspręs Amazonijos problemas?

Amazonijos regione labai trūksta kunigų. Vienas iš galimų šios problemos sprendimų – vadinamojo viri probati įsteigimas. Tik ar kunigai be celibato – tikrai tinkamas kelias?

Mt 9,9–13 „‚Eik paskui mane!‘ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 9,9–13
„Eik paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.

Lk 8, 1–3 „Su Jėzumi buvo kelios moterys, kurios jiems pasitarnavo savo turtu“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 8, 1–3

„Su Jėzumi buvo kelios moterys, kurios jiems pasitarnavo savo turtu“

Lk 7, 36–50 „Jai atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 36–50
„Jai atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo“

Lk 7, 31-35 „Mes jums grojome, o jūs nešokote; mes giedojome raudas, o jūs neverkėte“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 31–35

„Mes jums grojome, o jūs nešokote; mes giedojome raudas, o jūs neverkėte“

Lk 7, 11-17 „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 11–17
„Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“

Lk 7, 1–10 „Nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 1–10
„Nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“

Bažnyčia švenčia tik tris gimtadienius. Mergelės Marijos – vienas iš jų

„Marijos gimimas yra tarsi Aušra, skelbianti, jog nuodėmės naktis baigiasi ir ateina Išganymo rytas.“

Per Žolinę švenčiame ir savo prisikėlimo viltį

Šiandien švenčiamas Mergelės Marijos Ėmimas į Dangų dažnai klaidingai ir paviršutiniškai suprantamas ne tik brolių protestantų ar netikinčiųjų, bet ir katalikų. 

Kas buvo Jėzaus seneliai

Šventųjų Joakimo ir Onos diena – puiki proga prisiminti savo senelius. Aplankyti gyvuosius ir pasimelsti už mirusiuosius.

Šventasis Kristoforas – tarp legendos ir tikrovės

Liepos 25 d. Bažnyčia tradiciškai pagerbia šv. Kristoforą – vieną iš ankstyvosios Bažnyčios kankinių, kuris taip pat yra ir Vilniaus miesto globėjas.

Devocionalijos – katalikiški amuletai?

Devocionalijos – tai pamaldumą išreiškiantys daiktai, Bažnyčios įsteigti, palaiminti ir skirti ugdyti dvasinį gyvenimą bei pašventinti kasdienybę.

Jn 21, 20–25 „Tai yra mokinys, kuris tuos dalykus aprašė, ir jo liudijimas tikras“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 21, 20–25
„Tai yra mokinys, kuris tuos dalykus aprašė, ir jo liudijimas tikras“

Jn 21, 15–19 „Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 21, 15–19
„Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis“

Jn 17, 20–26 „Kad jie pasiektų tobulą vienybę“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 17, 20–26
„Kad jie pasiektų tobulą vienybę“

Jn 17, 11b–19 „Kad jie būtų viena, kaip ir mes“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 17, 11b–19
„Kad jie būtų viena, kaip ir mes“