Kun. Robertas Urbonavičius

Mt 5, 17–37 „Jūsų protėviams buvo pasakyta; o aš jums sakau...“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 17–37
„Jūsų protėviams buvo pasakyta; o aš jums sakau...“

Tikrasis celibato idėjos autorius – Jėzus Kristus

Celibatas nėra dogma, jis nėra Viešpaties įsakytas, tačiau tai Viešpaties dovana, kurią Katalikų Bažnyčia turėtų vertinti ir išlaikyti.

Mk 4, 1–20 „Sėjėjas išsirengė sėti“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 4, 1–20
„Sėjėjas išsirengė sėti“

Kaune – vakaras Dievo tarnaitei Elenai Spirgevičiūtei atminti

Minint 76-ąsias Dievo Elenos Spirgevičiūtės kankinystės metines, Kauno šv. Antano Paduviečio parapijoje vyks renginys, skirtas susipažinti su šios Dievo tarnaitės gyvenimu.

Patirti adventą. Mergelės ramybė

„Pasaulis tvyrojo tamsoje, o Amžinoji Išmintis jau buvo nužengusi nuo Sosto į žmonių tarpą.“ Meditacija paskutinei advento dienai.

Patirti adventą. Juozapo išbandymas

„Kai atrodo, jog viskas prarasta ir baigta, – ateik į pagalbą, ištvermingasis Juozapai.“

Patirti adventą. Paslėptas Elžbietos džiaugsmas

Jono Krikštytojo motina Elžbieta gali išmokyti branginti akimirkas, kai pas mus apsilanko Viešpats. Meditacija II advento savaitei.

Mt 3, 1–12 „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 3, 1–12
„Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6–8 „Matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6–8
„Matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių“

Mt 9, 27–31 „Tikėdami Jėzų pagyja du neregiai“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 9, 27–31
„Tikėdami Jėzų pagyja du neregiai“

Mt 7, 21. 24–27 „Kas vykdo Tėvo valią, įeis į dangaus karalystę“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 7, 21. 24–27
„Kas vykdo Tėvo valią, įeis į dangaus karalystę“

Mt 15, 29–37 „Jėzus pagydo ligonius ir padaugina duoną“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 15, 29–37
„Jėzus pagydo ligonius ir padaugina duoną“

Patirti adventą. Zacharijo tyla

Turbūt niekada nebuvai toks laimingas, Zacharijau, kaip tuos devynis tylos mėnesius iki meto, kol tavoji žmona pagimdė sūnų, kurį paėmęs pragydai šlovinimo giesme.

Lk 10, 21–24 „Jėzus pradžiunga Šventąja Dvasia“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 10, 21–24
„Jėzus pradžiunga Šventąja Dvasia“

Mt 8, 5–11 „Daugelis ateis iš rytų ir vakarų į dangaus Karalystę“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 8, 5–11
„Daugelis ateis iš rytų ir vakarų į dangaus Karalystę“

Mergelė Marija – tikroji Dievo Šventykla

Lapkričio 21-oji – Švč. Mergelės Marijos Paaukojimo šventė. Kokia jos kilmė ir prasmė?

Linkiu laimingos mirties, arba Ars moriendi

Mirtis neišvengiama, jai reikia ruoštis, sako kun. R. Urbonavičius. Tačiau kaip nebijoti ir su viltimi pasitikti šį didįjį egzaminą? 

Ar kunigais tapę vedę vyrai išspręs Amazonijos problemas?

Amazonijos regione labai trūksta kunigų. Vienas iš galimų šios problemos sprendimų – vadinamojo viri probati įsteigimas. Tik ar kunigai be celibato – tikrai tinkamas kelias?

Mt 9,9–13 „‚Eik paskui mane!‘ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 9,9–13
„Eik paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.

Lk 8, 1–3 „Su Jėzumi buvo kelios moterys, kurios jiems pasitarnavo savo turtu“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 8, 1–3

„Su Jėzumi buvo kelios moterys, kurios jiems pasitarnavo savo turtu“

Lk 7, 36–50 „Jai atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 36–50
„Jai atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo“

Lk 7, 31-35 „Mes jums grojome, o jūs nešokote; mes giedojome raudas, o jūs neverkėte“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 31–35

„Mes jums grojome, o jūs nešokote; mes giedojome raudas, o jūs neverkėte“

Lk 7, 11-17 „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 11–17
„Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“

Lk 7, 1–10 „Nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 1–10
„Nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“

Bažnyčia švenčia tik tris gimtadienius. Mergelės Marijos – vienas iš jų

„Marijos gimimas yra tarsi Aušra, skelbianti, jog nuodėmės naktis baigiasi ir ateina Išganymo rytas.“

Per Žolinę švenčiame ir savo prisikėlimo viltį

Šiandien švenčiamas Mergelės Marijos Ėmimas į Dangų dažnai klaidingai ir paviršutiniškai suprantamas ne tik brolių protestantų ar netikinčiųjų, bet ir katalikų. 

Kas buvo Jėzaus seneliai

Šventųjų Joakimo ir Onos diena – puiki proga prisiminti savo senelius. Aplankyti gyvuosius ir pasimelsti už mirusiuosius.

Šventasis Kristoforas – tarp legendos ir tikrovės

Liepos 25 d. Bažnyčia tradiciškai pagerbia šv. Kristoforą – vieną iš ankstyvosios Bažnyčios kankinių, kuris taip pat yra ir Vilniaus miesto globėjas.

Devocionalijos – katalikiški amuletai?

Devocionalijos – tai pamaldumą išreiškiantys daiktai, Bažnyčios įsteigti, palaiminti ir skirti ugdyti dvasinį gyvenimą bei pašventinti kasdienybę.

Jn 21, 20–25 „Tai yra mokinys, kuris tuos dalykus aprašė, ir jo liudijimas tikras“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 21, 20–25
„Tai yra mokinys, kuris tuos dalykus aprašė, ir jo liudijimas tikras“

Jn 21, 15–19 „Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 21, 15–19
„Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis“

Jn 17, 20–26 „Kad jie pasiektų tobulą vienybę“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 17, 20–26
„Kad jie pasiektų tobulą vienybę“

Jn 17, 11b–19 „Kad jie būtų viena, kaip ir mes“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 17, 11b–19
„Kad jie būtų viena, kaip ir mes“

Jn 17, 1–11a „Tėve, pašlovink savo Sūnų“

Psalmyno III savaitė

Jn 17, 1–11a
„Tėve, pašlovink savo Sūnų“

Jn 16, 29–33 „Jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 16, 29–33
„Jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“

Tėvo ikona

Tėvo diena atsirado XIX a. pab. JAV. Viena moteris troško taip pagerbti savo tėvą, kuris, mirus žmonai, vienas užaugino šešis vaikus.

Marija Naujajame Testamente

Nors ir taupios Naujojo Testamento įžvalgos apie Mariją iš Nazareto, tačiau būtent iš jų išaugo visos mariologinės tikėjimo tiesos, dvasingumas, liturgija, pamaldumas ir meno kūriniai.

Didysis trečiadienis: Viešpats tarsi boksininkas stoja į kovą su piktąja dvasia

Viešpats tarsi antikos laikų imtynininkas ar šiandienos boksininkas, narsiai stoja į kovą su savo varžovu – piktąja dvasia ir ją nugali. Tik Jėzaus ginklai yra – meilė ir auka už visus.

Didysis antradienis: Kristaus kančia – neatsitiktinė

Kristaus kančia nebuvo atsitiktinė, Jėzus nebuvo nelaimingai susiklosčiusių aplinkybių auka. Tai buvo Jo valanda, dėl kurios Jisai ir buvo Tėvo atsiųstas į šį pasaulį.

Lk 18, 9–14 „Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 18, 9–14
„Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“

Mk 12, 28b–34 „Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk jį“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 12, 28b–34
„Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk jį“

Lk 11, 14–23 „Kas ne su manimi, tas prieš mane“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė
Meldžiame kun. Alfonsui Lipniūnui (1905-03-12 – 1945-03-28) – jaunimo apaštalui, Štuthofo kaliniui, Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.

Lk 11, 14–23
„Kas ne su manimi, tas prieš mane“

Mt 5, 17–19 „Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 17–19
„Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“

Lk 1, 26–38 „Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 26–38
„Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“

Šv. Juozapas – ne kalbos, o veiklos žmogus

Mūsų dienomis, kai brandus vyriškumas ir atsakingas tėviškumas patiria galingų išbandymų, tylusis Juozapas ateina į pagalbą savo galingu pavyzdžiu bei užtarimu.

Mk 5, 21–43 „Mergaite, sakau tau, kelkis!“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 5, 21–43
„Mergaite, sakau tau, kelkis!“

Mk 5, 1–20 „Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 5, 1–20
„Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“

Meilė apgavusi nuodėmę5

Nuo pat savo aušros, Bažnyčia tikėjo, kad Toji, kuri pagimdė žmogumi tapusį Dievą, negalėjo būti suteršta pirmųjų Tėvų klaidos pasėkmių – gimtosios nuodėmės.

Mažųjų pergalė: Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė10

Prieš daugiau nei penkiolika metų Kauno arkivyskupijoje šiai mergaitei buvo pradėta beatifikacijos byla.