Kun. Robertas Urbonavičius

Mt 9,9–13 „‚Eik paskui mane!‘ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 9,9–13
„Eik paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.

Lk 8, 1–3 „Su Jėzumi buvo kelios moterys, kurios jiems pasitarnavo savo turtu“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 8, 1–3

„Su Jėzumi buvo kelios moterys, kurios jiems pasitarnavo savo turtu“

Lk 7, 36–50 „Jai atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 36–50
„Jai atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo“

Lk 7, 31-35 „Mes jums grojome, o jūs nešokote; mes giedojome raudas, o jūs neverkėte“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 31–35

„Mes jums grojome, o jūs nešokote; mes giedojome raudas, o jūs neverkėte“

Lk 7, 11-17 „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 11–17
„Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“

Lk 7, 1–10 „Nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 1–10
„Nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“

Bažnyčia švenčia tik tris gimtadienius. Mergelės Marijos – vienas iš jų

„Marijos gimimas yra tarsi Aušra, skelbianti, jog nuodėmės naktis baigiasi ir ateina Išganymo rytas.“

Per Žolinę švenčiame ir savo prisikėlimo viltį

Šiandien švenčiamas Mergelės Marijos Ėmimas į Dangų dažnai klaidingai ir paviršutiniškai suprantamas ne tik brolių protestantų ar netikinčiųjų, bet ir katalikų. 

Kas buvo Jėzaus seneliai

Šventųjų Joakimo ir Onos diena – puiki proga prisiminti savo senelius. Aplankyti gyvuosius ir pasimelsti už mirusiuosius.

Šventasis Kristoforas – tarp legendos ir tikrovės

Liepos 25 d. Bažnyčia tradiciškai pagerbia šv. Kristoforą – vieną iš ankstyvosios Bažnyčios kankinių, kuris taip pat yra ir Vilniaus miesto globėjas.

Devocionalijos – katalikiški amuletai?

Devocionalijos – tai pamaldumą išreiškiantys daiktai, Bažnyčios įsteigti, palaiminti ir skirti ugdyti dvasinį gyvenimą bei pašventinti kasdienybę.

Jn 21, 20–25 „Tai yra mokinys, kuris tuos dalykus aprašė, ir jo liudijimas tikras“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 21, 20–25
„Tai yra mokinys, kuris tuos dalykus aprašė, ir jo liudijimas tikras“

Jn 21, 15–19 „Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 21, 15–19
„Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis“

Jn 17, 20–26 „Kad jie pasiektų tobulą vienybę“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 17, 20–26
„Kad jie pasiektų tobulą vienybę“

Jn 17, 11b–19 „Kad jie būtų viena, kaip ir mes“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 17, 11b–19
„Kad jie būtų viena, kaip ir mes“

Jn 17, 1–11a „Tėve, pašlovink savo Sūnų“

Psalmyno III savaitė

Jn 17, 1–11a
„Tėve, pašlovink savo Sūnų“

Jn 16, 29–33 „Jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 16, 29–33
„Jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“

Tėvo ikona

Tėvo diena atsirado XIX a. pab. JAV. Viena moteris troško taip pagerbti savo tėvą, kuris, mirus žmonai, vienas užaugino šešis vaikus.

Marija Naujajame Testamente

Nors ir taupios Naujojo Testamento įžvalgos apie Mariją iš Nazareto, tačiau būtent iš jų išaugo visos mariologinės tikėjimo tiesos, dvasingumas, liturgija, pamaldumas ir meno kūriniai.

Didysis trečiadienis: Viešpats tarsi boksininkas stoja į kovą su piktąja dvasia

Viešpats tarsi antikos laikų imtynininkas ar šiandienos boksininkas, narsiai stoja į kovą su savo varžovu – piktąja dvasia ir ją nugali. Tik Jėzaus ginklai yra – meilė ir auka už visus.

Didysis antradienis: Kristaus kančia – neatsitiktinė

Kristaus kančia nebuvo atsitiktinė, Jėzus nebuvo nelaimingai susiklosčiusių aplinkybių auka. Tai buvo Jo valanda, dėl kurios Jisai ir buvo Tėvo atsiųstas į šį pasaulį.

Lk 18, 9–14 „Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 18, 9–14
„Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“

Mk 12, 28b–34 „Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk jį“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 12, 28b–34
„Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk jį“

Lk 11, 14–23 „Kas ne su manimi, tas prieš mane“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė
Meldžiame kun. Alfonsui Lipniūnui (1905-03-12 – 1945-03-28) – jaunimo apaštalui, Štuthofo kaliniui, Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.

Lk 11, 14–23
„Kas ne su manimi, tas prieš mane“

Mt 5, 17–19 „Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 17–19
„Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“

Lk 1, 26–38 „Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 26–38
„Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“

Šv. Juozapas – ne kalbos, o veiklos žmogus

Mūsų dienomis, kai brandus vyriškumas ir atsakingas tėviškumas patiria galingų išbandymų, tylusis Juozapas ateina į pagalbą savo galingu pavyzdžiu bei užtarimu.

Mk 5, 21–43 „Mergaite, sakau tau, kelkis!“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 5, 21–43
„Mergaite, sakau tau, kelkis!“

Mk 5, 1–20 „Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 5, 1–20
„Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“

Meilė apgavusi nuodėmę5

Nuo pat savo aušros, Bažnyčia tikėjo, kad Toji, kuri pagimdė žmogumi tapusį Dievą, negalėjo būti suteršta pirmųjų Tėvų klaidos pasėkmių – gimtosios nuodėmės.

Mažųjų pergalė: Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė10

Prieš daugiau nei penkiolika metų Kauno arkivyskupijoje šiai mergaitei buvo pradėta beatifikacijos byla.