Kun. Robertas Urbonavičius

Marijos slėpinys ankstyvojoje Bažnyčioje

Antrąją Sekminių dieną Bažnyčia mini Mariją, Bažnyčios Motiną, taip prisimindama, jog Dievo Gimdytojos slėpinys pilnatviškai sušvinta tik Bažnyčios slėpinyje.

Mk 6, 14–29 „Jonas, kuriam nukirsdinau galvą, – tai jis prisikėlė!“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 14–29
„Jonas, kuriam nukirsdinau galvą, – tai jis prisikėlė!“