Kun. Ruslan Vilkel

Sekmadienio homilija. Ką reiškia pažinti?7
Kun. Ruslan Vilkel - Bernardinai.TV

Ir šiame Velykų laikotarpyje esame „advento žmonės“, vis kažko laukiame, laukiame Šv. Dvasios atėjimo.